Čo sa u nás deje

Dobroraňajky vol.1

V piatok 12.mája 2023 sme úspešne odštartovali sériu neformálnych stretnutí pod názvom Dobroraňajky, v rámci ktorých sa budeme pravidelne stretávať s organizáciami, ktorým, rovnako ako nám, záleží na rozvoji dobrovoľníctva v Trnavskom kraji. Okrem toho plánujeme organizovať aj Dobrostretká so samotnými dobrovoľníkmi.

Týždeň dobrovoľníctva 2023

Heslom 15. ročníka Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa v tomto roku uskutoční už v termíne 23.-29.júna 2023, je ZAČNIME LETO DOBROM.

Odovzdali sme ocenenia Srdce na dlani

Vo štvrtok 8.12.2022 sme na slávnostnom podujatí odovzdali ocenenie Srdce na dlani výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ako aj dobrovoľníckym projektom, ktoré svojou činnosťou prispievajú k riešeniu neľahkých situácií v Trnavskom kraji. Udeľovanie cien sa konalo v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. V priestoroch Malého Berlína sa stretli tohtoroční nominovaní a ocenení, ako aj ocenení za rok 2021 a 2020.

Ďakujeme za nominácie Srdce na dlani

Do 10.novembra 2022 sme prijímali nominácie na ocenenie Srdce na dlani. Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov, za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Prijímame nominácie na Srdce na dlani 2022

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov, za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

© 2023 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram