Srdce na dlani 2022

Naše centrum odovzdávalo ocenenie Srdce na dlani v roku 2022 s cieľom oceniť dobrovoľníkov, ktorí sa snažia zmeniť Trnavský kraj na lepšie miesto pre život.

Dobrovoľníci, dobrovoľníčky a skupiny dobrovoľníkov môžu byť nominovaný v týchto kategóriách:

  • Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáhajúci na území Trnavského kraja
  • Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáhajúci v zahraničí
  • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok
  • Dobrovoľnícka skupina
  • Projekt/dobrovoľnícky program
  • Podpora dobrovoľníctva
  • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

Na ocenenie Srdce na dlani bolo v roku 2022 nominovaných až 32 výnimočných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, dobrovoľníckych skupín a projektov, ktorí si zaslúžia osobitnú vďaku za ich pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Celkom šiestich výnimočných ľudí a skupín v piatich rôznych kategóriách vybrala komisia zložená zo zástupcov KIRA, TTSK, zástupcov odbornej verejnosti ako i aktívnych dobrovoľníkov. Členmi komisie boli pán Raclavský, vedúci Organizačného oddelenia Trnavského samosprávneho kraja, Marek Krnáč, zástupca riaditeľa Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry, Marek Štítny, aktivista a zakladateľ občianskeho združenia Senica 2.0, Katarína Ďurková z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, poslankyňa Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a v neposlednom rade Regina Hullmanová z Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky.

V kategórii Projekt/Dobrovoľnícky program ocenenie prevzala koordinátorka oceneného dobrovoľníckeho programu Mgr. Kristína Ryšavá, PhD. za projekt Zbierka školských pomôcok Trnavskej arcidiecéznej charity. Ocenenie odovzdal Rastislav Mráz, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja.

Viac o projekte vám prezradí koordinátorka projektu Kristína Ryšavá vo videu.

V kategórii Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok si prevzala ocenenie RNDr. Andrea Bánová. Ocenenie odovzdala Mgr. Mária Cipárová, dobrovoľníčka, ktorá bola v roku 2020 ocenená nielen na krajskej úrovni, ale i národnou cenou Srdce na dlani.

O svojej práci koordinátorky dobrovoľníckych aktivít na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave nám porozprávala pani Bánová v krátkej videovizitke.

V kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Trnavskom samosprávnom kraji získal ocenenie Mgr. Juraj Janček, PhD, dobrovoľník z Dobrovoľnej civilnej ochrany. Ocenenie odovzdal Ján Raclavský, člen komisie a vedúci Organizačného oddelenia TTSK.

Videovizitka oceneného Juraja Jančeka vám povie viac o jeho nasadení nielen počas pandémie.

 

V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc si ocenenie prevzala Mgr. Jana Cmurová. Odovzdal ho Viktor Maroši, riaditeľ Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.

Ako opisuje dobrovoľnícku prácu so "svojimi deckami" v nízkoprahovom centre Mak organizácie Úsmev ako dar a ako ju táto práca obohacuje hovorí aj ocenená Jana Cmurová .

V tej istej kategórii získala Mimoriadne ocenenie Ing. Juliana Mrázová. Ocenenie odovzdala Lucia Vadovičová, projektová manažérka Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.

O svojej práci dobrovoľníčky v zariadení pre seniorov na ulici Terézie Vansovej v Trnave v rámci dobrovoľníckeho projektu Tereza Centra pomoci pre rodinu v Trnave vám povie pani Mrázová viac vo videu.

Ako hovorí naša riaditeľka Zuzana Šujanová: „Veľmi ma teší, že sme mohli na slávnostnom podujatí prejaviť vďaku všetkým dobrovoľníkom, ktorý robia Trnavský kraj lepším miestom pre život. Naše poďakovanie patrí nielen oceneným, ale i všetkým nominovaným a napokon všetkým, ktorí svoj voľný čas venujú pomoci druhým, a to častokrát na úkor svojho voľného času či vlastnej rodiny. Myslím, že viacerí sme sa dnes neubránili slzám dojatia a načerpali mnoho inšpirácie pre naše ďalšie spoločné úsilie. Verím, že spolu budeme šíriť dobro i naďalej, a takto o rok, znovu oceníme ďalších výnimočných dobrovoľníkov,“

Všetci ocenení sú zároveň nominovaní na národné oceňovanie Srdce na dlani, ktoré bude realizované Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

O hudobný sprievod počas celého večera sa postarala hudobníčka Jana Andevská a celým podujatím prítomných sprevádzala moderátorka podujatia Viktória Havránek.

Príjemnú atmosféru večera Vám priblížia aj fotografie vo fotogalérii pod článkom.

Galéria

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram