Srdce na dlani

Srdce na dlani je ocenenie venované výnimočným ľuďom - dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ako aj výnimočným dobrovoľníckym projektom. Je to ocenenie s dnes už viac ako dvadsaťročnou tradíciou, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5. decembra), ako aj pri príležitosti Medzinárodného dňa koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5. novembra).

Ocenenie je určené tým, ktorí dobrovoľne, bez nároku na finančnú odmenu, venujú svoj čas a energiu ľuďom, ktorí to potrebujú, ako aj skvelým myšlienkam a výnimočným projektom, ktoré robia náš svet krajším a solidárnejším.Ocenenie sa udeľuje na úrovni krajov aj na celoslovenskej úrovni, kde je odovzdávané na podujatí Dobrovoľník roka. Organizátorom oceňovania dobrovoľníkov v Trnavskom kraji je naše Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja.

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja udeľuje toto ocenenie na krajskej úrovni od roku 2022.

Viac o jednotlivých ročníkoch oceňovania sa dočítate na webe nášho centra v samostatných sekciách.

Srdce na dlani 2023Srdce na dlani 2022
© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram