Srdce na dlani 2023

Potreba pomoci a šírenia dobra zo strany ľudí a organizácii, ktorí a ktoré sa venujú dobrovoľníctvu, je viac ako životným naplnením a poslaním. Preto je potrebné im poďakovať za ich prácu. A to nielen preto, že svojimi príbehmi môžu motivovať aj iných, no najmä preto, že solidarita a súdržnosť sú tak potrebné pre nás všetkých.

Poslaním a zmyslom ocenenia Srdce na dlani je vyjadriť osobitnú vďaku práve tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu priestor na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Do kampane Srdce na dlani sme sa na krajskej úrovni po prvýkrát zapojili v roku 2022, aby sme mohli oceniť dobrovoľníkov, ktorí sa snažia zmeniť Trnavský kraj na lepšie miesto pre život. Nominovaných bolo až 32 výnimočných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, dobrovoľníckych skupín a projektov. Spomedzi nich vybrala odborná hodnotiaca komisia tých, ktorí si ocenenie prevzali 8.12.2022 sme na slávnostnom podujatí v priestoroch Malého Berlína v Trnave. Viac o minuloročných oceneniach sa dočítate na našom webe.

Ocenenia sme udeľovali aj v roku 2023. Preto sme v termíne od 2.októbra do 2.novembra 2023 zbierali nominácie prostredníctvom nášho online formulára v nasledovných kategóriách:

  • Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáhajúci na území Trnavského kraja
  • Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáhajúci v zahraničí
  • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok
  • Dobrovoľnícka skupina
  • Projekt/dobrovoľnícky program
  • Podpora dobrovoľníctva
  • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

Na ocenenie Srdce na dlani je v roku 2023 nominovaných až 35 výnimočných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, dobrovoľníckych skupín a projektov v siedmich kategóriách. Prekročili sme tak počet prijatých nominácií z minulého roka a zároveň po prvýkrát získali nominácie vo všetkých vyhlásených kategóriách.

V Trnave v Malom Berlíne sa vo štvrtok 30.novembra 2023 sme odovzdali ocenenie Srdce na dlani, určené výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ako aj dobrovoľníckym projektom, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu. Podujatie sa konalo v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja.

Spomedzi všetkých nominácií ich vybrala päťčlenná hodnotiaca komisia v zložení: podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja Veronika Buc, zástupca riaditeľa Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry Marek Krnáč, Zuzana Draková z Fakulty sociálnych vied UCM, Regina Hulmanová z Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky a Ivana Vojtašeková z Prešovského dobrovoľníckeho centra

Zaujímavosťou tohto ročníka Srdca na dlani bol moment prekvapenia, ktorý prispel k ešte väčším emóciám v publiku, a najmä u samotných ocenených. Na podujatie sme totiž pozvali všetkých nominovaných a až priamo tam sa všetci prítomní dozvedeli, kto získal ocenenie. Navyše netradičným spôsobom – formou videovizitky, v ktorej o danom výnimočnom dobrovoľníkovi alebo projekte porozprávali tí, ktorí nomináciu zaslali.

V kategórii Projekt/ dobrovoľnícky program si ocenenie prevzala koordinátorka dobrovoľníckeho programu Dobrá Duša Trnavskej arcidiecéznej charity Kristína Ryšavá. Ocenenie odovzdala Veronika Buc, podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja.

V kategórii Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok si prevzala ocenenie Silvia Krišáková z Centra voľného času v Senici. Ocenenie odovzdala Andrea Bánová, laureátka minuloročného ocenenia v tejto kategórii. 

V kategórii Dobrovoľnícka skupina získala ocenenie skupina dobrovoľníkov pôsobiacich pri Metro Klube Hlohovec, ktorý organizuje Apoštolská cirkev na Slovensku. Ocenenie odovzdala Zuzana Draková z Univerzity sv. Cyrila a Metoda a zároveň členka hodnotiacej komisie. 

https://youtu.be/5eufWvRyLks

V kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Trnavskom samosprávnom kraji získala ocenenie Andrea Gregušová z OZ FidliCanti, ktoré pôsobí v Horných Orešanoch a okolitých obciach. Ocenenie odovzdal Juraj Janček, laureát minuloročného ocenenia v tejto kategórii.

V kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí získala ocenenie Mária Geršicová z Denného centra Michala Dočolomanského Nebojsa, Galanta. Odovzdala ho Lucia Vadovičová z Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.

V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc si ocenenie prevzala Ľudmila Fedorová, predsedníčka Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Trstíne. Ocenenie odovzdal Marek Štítny z n.o. Senica 2.0, úspešnej na národnom oceňovaní Srdce na dlani za rok 2021. 

V kategórii Podpora dobrovoľníctva získalo ocenenie podujatie KIRATON – krajský hackaton, prevzala ho Lucia Vadovičová z Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry od Zuzany Šujanovej, riaditeľky Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja.

Komisia sa tento rok rozhodla udeliť aj mimoriadne ocenenie. Získala ho Natália Vieira z OZ ModroSvet zo Skalice, nominovaná v kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Trnavskom samosprávnom kraji.

O hudobný sprievod počas celého večera sa postaral hudobník Peter Leto a celým podujatím prítomných sprevádzala moderátorka podujatia Viktória Havránek.

Vybraných šesť laureátov ocenenia Srdce na dlani 2023 v Trnavskom kraji zároveň postupuje na národné oceňovanie, ktoré organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram