Srdce na dlani 2023

Potreba pomoci a šírenia dobra zo strany týchto ľudí a organizácii je viac ako životným naplnením a poslaním. Preto je potrebné im poďakovať za ich prácu. A to nielen preto, že svojimi príbehmi môžu motivovať aj iných, no najmä preto, že solidarita a súdržnosť sú tak potrebné pre nás všetkých.

Poslaním a zmyslom ocenenia Srdce na dlani je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu priestor na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Do kampane Srdce na dlani sme sa na krajskej úrovni po prvýkrát zapojili v roku 2022, aby sme mohli oceniť dobrovoľníkov, ktorí sa snažia zmeniť Trnavský kraj na lepšie miesto pre život. Nominovaných bolo až 32 výnimočných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, dobrovoľníckych skupín a projektov. Spomedzi nich vybrala odborná hodnotiaca komisia tých, ktorí si ocenenie prevzali 8.12.2022 sme na slávnostnom podujatí v priestoroch Malého Berlína v Trnave. Viac o minuloročných oceneniach sa dočítate na našom webe.

Ocenenia budeme udeľovať aj v tomto roku. Preto sme v termíne od 2.októbra do 2.novembra 2023 zbierali nominácie prostredníctvom nášho online formulára v nasledovných kategóriách:

  • Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáhajúci na území Trnavského kraja
  • Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáhajúci v zahraničí
  • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok
  • Dobrovoľnícka skupina
  • Projekt/dobrovoľnícky program
  • Podpora dobrovoľníctva
  • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

Na ocenenie Srdce na dlani je v roku 2023 nominovaných až 35 výnimočných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, dobrovoľníckych skupín a projektov v siedmich kategóriách. Prekročili sme tak počet prijatých nominácií z minulého roka a zároveň po prvýkrát získali nominácie vo všetkých vyhlásených kategóriách.

My v Dobrovoľníckom centre Trnavského kraja sme presvedčení, že všetci nominovaní si zaslúžia osobitnú vďaku za ich pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Napriek tomu však môžeme oceniť len niektorých z nich. O ocenených preto rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych dobrovoľníkov, zástupcov Trnavského samosprávneho kraja a Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry, ako i akademickej obce.

Mená ocenených sa dozvieme 30. novembra 2023 na slávnostnom podujatí Srdce na dlani, ktoré sa uskutoční v Malom Berlíne v Trnave. Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

© 2023 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram