O nás

Dobrovoľníctvo v Trnavskom kraji

V našom kraji dlhodobo absentovala organizácia, ktorá by podporovala rozvoj dobrovoľníctva. Preto v roku 2022 vzniklo občianske združenie Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, ktorého snahou je spájať ľudí, ktorí chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebujú. Našim cieľom je vytvárať podnecujúce prostredie pre prácu s dobrovoľníkmi, propagovať myšlienku a hodnotu dobrovoľníctva ako i vzdelávať a motivovať angažovaných ľudí k pomoci komunitám v ich bezprostrednom okolí.

Sme vďační, že našu víziu sa rozhodol podporiť aj Trnavský samosprávny kraj formou uzatvorenia spolupráce s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou. V roku 2022 bolo uzatvorené Memorandum o spolupráci, ktorým deklarujeme svoj spoločný záujem na vytváraní podmienok pre dlhodobý, efektívny a systematický rozvoj spoločnosti, regiónu, ale aj samotných dobrovoľníkov.

Náš tím

Zuzana Šujanová

Dobrovoľníčka srdcom aj hlavou. Dobrovoľníctvu v rôznych podobách sa venuje  od roku 2014 ( Dobrovoľníčka, koordinátorka dobrovoľníctva v rôznych organizáciách MVO, koordinátor dobrovoľníctva na Meste Trnava 2015 - 2017, koordinátorka Srdca na dlani - ocenenia výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných  v Trnavskom kraji od roku 2020 ). A od roku 2022 zakladateľka a manažérka občianskeho združenia DCTK, ktorá si plní sen o prinášaní osvety o dobrovoľníctve aj všetkým dobrým ľudom a organizáciám  v Trnavskom kraji.

e-mail: zuzana.sujan@dobrovolnickecentrumtt.sk
mobil: 0949 209 865

 

Lucia Vadovičová

V rámci spolupráce s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou na našich aktivitách participuje aj projektová manažérka Lucia. Lucia je rodáčka z Trnavy, ktorá sa dlhodobo venuje téme spoločenskej zodpovednosti, filantropii a projektom v sociálnej oblasti. Ako členka Miešaného speváckeho zboru Cantica /Z/nova a tajomníčka Dobrovoľného hasičského zboru Šelpice sa už viac ako 10 rokov dobrovoľne podieľa na rozvoji kultúrneho života v Trnave, prezentácii Trnavy a zborového spevu doma i v zahraničí ako i komunitnému rozvoju vo svojom okolí.

e-mail: vadovicova.lucia@kira.sk
mobil: 0911 265 909

 

Alica Füssiová

Dobrovoľníctvu sa venuje veľa rokov, už ani nevie koľko. Je aktívna či už v oblasti sociálnej, ekologickej alebo kultúrnej. Nepochádza z Trnavy, no už 7 rokov dobrovoľne v našom meste prostredníctvom organizácie Bronco n.o. organizuje podujatia pre verejnosť ako napríklad Trnavský rínek alebo Trnavský blšák. Je aj súčasťou komunitného centra Kubík nápadov, kde organizuje rôzne koncerty, komunitné večere a iné aktivity pre verejnosť.

e-mail: info@dobrovolnickecentrumtt.sk
mobil: 0911 525 130

Magdaléna Biščová

Študentka interkultúrnej komunikácie a cudzích jazykov sa dobrovoľníctvu doteraz venovala s prestávkami. Počas základnej a strednej školy bola aktívnym členom DOZOR, o.z., ktorý sa venuje napríklad čisteniu verejných plôch, ale aj ekologickým témam na školách. V posledných rokoch sa čiastočne zapojila aj do terénnej práce dobrovoľníkov Charity Trnavskej Arcidiecézy. A teraz, pod záštitou Dobrovoľníckeho centra, by sa rada plnohodnotne venovala dobrovoľníckym aktivitám v kraji. Najviac sa zameriava na environmentálne a sociálne témy. 

e-mail: info@dobrovolnickecentrumtt.sk
mobil: 0911 525 130

Dokumenty Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja

© 2023 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram