O nás

Dobrovoľníctvo v Trnavskom kraji

V našom kraji dlhodobo absentovala organizácia, ktorá by podporovala rozvoj dobrovoľníctva. Preto v roku 2022 vzniklo občianske združenie Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, ktorého snahou je spájať ľudí, ktorí chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebujú. Našim cieľom je vytvárať podnecujúce prostredie pre prácu s dobrovoľníkmi, propagovať myšlienku a hodnotu dobrovoľníctva ako i vzdelávať a motivovať angažovaných ľudí k pomoci komunitám v ich bezprostrednom okolí.

Sme vďační, že našu víziu sa rozhodol podporiť aj Trnavský samosprávny kraj formou uzatvorenia spolupráce s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou. V roku 2022 bolo uzatvorené Memorandum o spolupráci, ktorým deklarujeme svoj spoločný záujem na vytváraní podmienok pre dlhodobý, efektívny a systematický rozvoj spoločnosti, regiónu, ale aj samotných dobrovoľníkov.

Naše aktivity

Úlohou Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja je predovšetkým prepájať organizácie s dobrovoľníkmi, ktorí im môžu a chcú pomôcť.

Našou snahou je na základe otvorenej a pravidelnej komunikácie získavať informácie o potrebách a očakávaniach dobrovoľníkov tak, aby sme im sprostredkovali ponuky šité na mieru. Teda také, kde dobrovoľník nájde uplatnenie pre svoje špecifické schopnosti, priestor pre sebarealizáciu a rozvoj zručností i osobné naplnenie.
Na druhej strane je našim cieľom byť hodnoverným a stabilným partnerom aj pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré hľadajú pre svoje aktivity pomocné ruky dobrovoľníkov. Chceme im byť oporou nielen pri ich nábore, ale aj ako inštitúcia poskytujúca rady, ako s dobrovoľníkmi pracovať.

Preto zisťujeme, ako organizácia s dobrovoľníkmi pracuje v rámci náboru, výberu a školení, ako s nimi komunikuje a ako ich motivuje. Napokon i to či rešpektuje ich práva a ako dohliada na plnenie ich povinností. Za týmto účelom organizáciám odporúčame v prípade potreby aj školenie zamerané na manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktoré pravidelne organizuje Platforma dobrovoľníckych centier.

Jedine tak vieme zabezpečiť pre angažovaných ľudí tie najlepšie podmienky pre ich dobrovoľnícku prácu.

Týždeň dobrovoľníctva

Slovensko sa vďaka Týždňu dobrovoľníctva každý rok v septembri mení na krajinu dobrých skutkov. Týždeň dobrovoľníctva organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami od roku 2017. Od roku 2022 sme súčasťou tejto národnej kampane aj my.

Počas jedného septembrového týždňa svoje brány otvárajú stoviek dobrovoľníckych organizácií po celom Slovensku, ktoré pripravia množstvo zaujímavých aktivít pre tých, ktorí sú pripravení nezištne pomáhať. Je teda určený všetkým, ktorí by radi venovali svoj čas pomoci iným. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa tak zoznámia s novými ľuďmi, spoznajú zaujímavé organizácie vo svojom okolí a zostane v nich dobrý pocit z toho, že pomohli tým, ktorí to potrebujú.

Týždeň dobrovoľníctva organizujú naprieč Slovenskom jednotlivé krajské dobrovoľnícke centrá: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Trenčianske dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja a Žilinské dobrovoľnícke centrum.

Viac informácií o podujatí nájdete aj na www.tyzdendobrovolnictva.sk.

Srdce na správnom mieste

Srdce na dlani je ocenenie venované výnimočným ľuďom - dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ako aj výnimočným dobrovoľníckym projektom. Je to ocenenie s dnes už dvadsaťročnou tradíciou, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5. decembra), ako aj pri príležitosti Medzinárodného dňa koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5. novembra).

Ocenenie je určené tým, ktorí dobrovoľne, bez nároku na finančnú odmenu, venujú svoj čas a energiu ľuďom, ktorí to potrebujú, ako aj skvelým myšlienkam a výnimočným projektom, ktoré robia náš svet krajším a solidárnejším.
Ocenenie sa udeľuje na úrovni krajov aj na celoslovenskej úrovni, kde je odovzdávané na podujatí Dobrovoľník roka. Organizátorom oceňovania dobrovoľníkov v Trnavskom kraji je naše Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja.

Náš tím

Zuzana Šujanová

Dobrovoľníčka srdcom aj hlavou. Dobrovoľníctvu v rôznych podobách sa venuje  od roku 2014 ( Dobrovoľníčka, koordinátorka dobrovoľníctva v rôznych organizáciách MVO, koordinátor dobrovoľníctva na Meste Trnava 2015 - 2017, koordinátorka Srdca na dlani - ocenenia výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných  v Trnavskom kraji od roku 2020 ). A od roku 2022 zakladateľka a manažérka občianskeho združenia DCTK, ktorá si plní sen o prinášaní osvety o dobrovoľníctve aj všetkým dobrým ľudom a organizáciám  v Trnavskom kraji.

e-mail: zuzana.sujan@dobrovolnickecentrumtt.sk
mobil: 0949 209 865

 

Lucia Vadovičová

V rámci spolupráce s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou na našich aktivitách participuje aj projektová manažérka Lucia. Lucia je rodáčka z Trnavy, ktorá sa dlhodobo venuje téme spoločenskej zodpovednosti, filantropii a projektom v sociálnej oblasti. Ako členka Miešaného speváckeho zboru Cantica /Z/nova a tajomníčka Dobrovoľného hasičského zboru Šelpice sa už viac ako 10 rokov dobrovoľne podieľa na rozvoji kultúrneho života v Trnave, prezentácii Trnavy a zborového spevu doma i v zahraničí ako i komunitnému rozvoju vo svojom okolí.

e-mail: vadovicova.lucia@kira.sk
mobil: 0911 265 909

 

Katarína Boháčková

Trnavčanka, ktorá našla svoj druhý domov pod Malými Karpatmi v Horných Orešanoch. Tam aj začala s dobrovoľníctvom a venuje sa mu už viac ako 11 rokov, či už ako členka OZ Lomoz na rôznych podujatiach a aktivitách, ktoré zveľaďujú obec, členka ZRPŠ alebo jazyková redaktorka obecných novín. S dobrovoľníctvom sa tiež stretla vďaka svojmu pôsobeniu v trnavskom vzdelávacom reuse centre Baterkáreň. Povolaním novinárka, flirtujúca s marketingom a sociálnymi sieťami, chce svoje skúsenosti zúročiť v pre ňu zmysluplnom a veľmi potrebnom projekte, akým je Dobrovoľnícke centrum TTSK.

e-mail: info@dobrovolnickecentrumtt.sk
mobil: 0948 391 413

Magdaléna Biščová

Študentka interkultúrnej komunikácie a cudzích jazykov sa dobrovoľníctvu doteraz venovala s prestávkami. Počas základnej a strednej školy bola aktívnym členom DOZOR, o.z., ktorý sa venuje napríklad čisteniu verejných plôch, ale aj ekologickým témam na školách. V posledných rokoch sa čiastočne zapojila aj do terénnej práce dobrovoľníkov Charity Trnavskej Arcidiecézy. A teraz, pod záštitou Dobrovoľníckeho centra, by sa rada plnohodnotne venovala dobrovoľníckym aktivitám v kraji. Najviac sa zameriava na environmentálne a sociálne témy. 

e-mail: info@dobrovolnickecentrumtt.sk
mobil: 0911 525 130

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram