Čo sa u nás deje

KIRATON 3.0 na podporu a rozvoj dobrovoľníctva

Už 22. až 23.septembra organizujeme v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a Trnavským samosprávnym krajom 24-hodinový hackaton zameraný na podporu a rozvoj dobrovoľníctva.

Zapli sme sa pre Slovensko

Cieľom výzvy ZAPNI SA PRE SLOVENSKO je posilniť vieru v Slovensko prostredníctvom budovania dôvery medzi ľuďmi v našej krajine a sektormi, v ktorých pracujú neziskové organizácie, verejné inštitúcie či firmy.

Pozvánka na Okrúhly stôl k tvorbe plánu rozvoja dobrovoľníctva

V mene Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, ktoré s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii spolupracuje na tvorbe Národného plánu dobrovoľníctva, Vás srdečne pozývame na Okrúhly stôl k tvorbe plánu rozvoja dobrovoľníctva.

Pozývame vás na Dobrostretko!

Stretnutie s angažovanými a aktívnymi občanmi Trnavského kraja sa uskutoční v trnavskom Leháre dňa 13.6.2023. Hovoriť sa bude najmä o Týždni dobrovoľníctva, ale aj iných dobrovoľníckych ponukách, vďaka ktorým si môžu ľudia s veľkým srdcom vyskúšať dobrovoľnícku prácu, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné.

Staň sa hrdinom počas Týždňa dobrovoľníctva

Heslom 15. ročníka Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa tento rok uskutoční v novom termíne - od 23. júna do 29. júna 2023, je ZAČNIME LETO DOBROM. Aj ty môžeš naštartovať dobrom a stať sa hrdinom, ktorí má silu a moc niečo zmeniť.

© 2023 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram