Naše aktivity

Servisné služby pre dobrovoľníkov a organizácie

Úlohou Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja je predovšetkým prepájať organizácie s dobrovoľníkmi, ktorí im môžu a chcú pomôcť.

Našou snahou je na základe otvorenej a pravidelnej komunikácie získavať informácie o potrebách a očakávaniach dobrovoľníkov tak, aby sme im sprostredkovali ponuky šité na mieru. Teda také, kde dobrovoľník nájde uplatnenie pre svoje špecifické schopnosti, priestor pre sebarealizáciu a rozvoj zručností i osobné naplnenie.
Na druhej strane je našim cieľom byť hodnoverným a stabilným partnerom aj pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré hľadajú pre svoje aktivity pomocné ruky dobrovoľníkov. Chceme im byť oporou nielen pri ich nábore, ale aj ako inštitúcia poskytujúca rady, ako s dobrovoľníkmi pracovať.

Preto zisťujeme, ako organizácia s dobrovoľníkmi pracuje v rámci náboru, výberu a školení, ako s nimi komunikuje a ako ich motivuje. Napokon i to či rešpektuje ich práva a ako dohliada na plnenie ich povinností. Za týmto účelom organizáciám odporúčame v prípade potreby aj školenie zamerané na manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktoré pravidelne organizuje Platforma dobrovoľníckych centier.

Jedine tak vieme zabezpečiť pre angažovaných ľudí tie najlepšie podmienky pre ich dobrovoľnícku prácu.

Týždeň dobrovoľníctva

Slovensko sa vďaka Týždňu dobrovoľníctva každý rok v septembri mení na krajinu dobrých skutkov. Týždeň dobrovoľníctva organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami od roku 2017. Od roku 2022 sme súčasťou tejto národnej kampane aj my.

Počas jedného septembrového týždňa svoje brány otvárajú stoviek dobrovoľníckych organizácií po celom Slovensku, ktoré pripravia množstvo zaujímavých aktivít pre tých, ktorí sú pripravení nezištne pomáhať. Je teda určený všetkým, ktorí by radi venovali svoj čas pomoci iným. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa tak zoznámia s novými ľuďmi, spoznajú zaujímavé organizácie vo svojom okolí a zostane v nich dobrý pocit z toho, že pomohli tým, ktorí to potrebujú.

Týždeň dobrovoľníctva organizujú naprieč Slovenskom jednotlivé krajské dobrovoľnícke centrá: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Trenčianske dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja a Žilinské dobrovoľnícke centrum.

Viac informácií o podujatí nájdete aj na www.tyzdendobrovolnictva.sk.

Srdce na správnom mieste

Srdce na dlani je ocenenie venované výnimočným ľuďom - dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ako aj výnimočným dobrovoľníckym projektom. Je to ocenenie s dnes už dvadsaťročnou tradíciou, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5. decembra), ako aj pri príležitosti Medzinárodného dňa koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5. novembra).

Ocenenie je určené tým, ktorí dobrovoľne, bez nároku na finančnú odmenu, venujú svoj čas a energiu ľuďom, ktorí to potrebujú, ako aj skvelým myšlienkam a výnimočným projektom, ktoré robia náš svet krajším a solidárnejším.
Ocenenie sa udeľuje na úrovni krajov aj na celoslovenskej úrovni, kde je odovzdávané na podujatí Dobrovoľník roka. Organizátorom oceňovania dobrovoľníkov v Trnavskom kraji je naše Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja.

© 2023 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram