Prijali sme 35 nominácií na Srdce na dlani 2023

Ďakujeme za vaše nominácie na ocenenie Srdce na dlani, ktoré sme prijímali do 2.novembra 2023.

Na ocenenie Srdce na dlani je v roku 2023 nominovaných až 35 výnimočných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, dobrovoľníckych skupín a projektov v siedmich kategóriách. Prekročili sme tak počet prijatých nominácií z minulého roka a zároveň po prvýkrát získali nominácie vo všetkých vyhlásených kategóriách.

Ďakujeme v mene nominovaných, ako i nášho centra, za prijaté nominácie, vďaka ktorým môžeme napĺňať poslanie a víziu tohto ocenenia.

My v Dobrovoľníckom centre Trnavského kraja sme presvedčení, že všetci nominovaní si zaslúžia osobitnú vďaku za ich pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Napriek tomu však môžeme oceniť len niektorých z nich. O ocenených preto rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych dobrovoľníkov, zástupcov Trnavského samosprávneho kraja a Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry, ako i akademickej obce.

Mená ocenených sa dozvieme 30. novembra 2023 na slávnostnom podujatí Srdce na dlani, ktoré sa uskutoční v Malom Berlíne v Trnave.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram