Zapli sme sa pre Slovensko

Cieľom výzvy ZAPNI SA PRE SLOVENSKO je posilniť vieru v Slovensko prostredníctvom budovania dôvery medzi ľuďmi v našej krajine a sektormi, v ktorých pracujú neziskové organizácie, verejné inštitúcie či firmy.

Veríte, že Slováci a Slovenky spolu dokážu urobiť aspoň 1000 dobrých skutkov? My áno!

Dôvera v slovenskej spoločnosti dosahuje historické minimá. Sociologické prieskumy opakovane ukazujú, že ľudia už neveria nikomu a ničomu. Iniciatíva Zapni sa pre Slovensko chce preto tento stav zmeniť a začína priamo zdola - od konkrétnych ľudí.

“Na Slovensku sa vždy bolo na čo sťažovať a v posledných rokoch je to len horšie. Miestami sa až zdá, že už nikto neverí, že to tu môže fungovať lepšie,” hovorí Lucia Pašková, jedna zo zakladateliek iniciatívy #ktoverivslovensko. “Ak v to ale nebudeme veriť, tak sa situácia nikdy nezlepší a ľudia budú zo Slovenska jednoducho odchádzať.”

Vieme, že takáto dôvera sa nevytvára rýchlo a ľahko. Každý z nás žije viac v kontakte s ľuďmi z vlastného sektora. Keď sa ale naše svety navzájom stretnú a prepoja, budeme si navzájom lepšie rozumieť a chápať postoje či činy. Dokážeme lepšie využiť nadobudnuté know-how  a zručnosti z iných sektorov aj v tom našom.

Všetci v iniciatíve preto veríme v to, že dobrovoľné zapojenie -  zapnutie sa každého človeka, pomôže posilniť jeho vieru v to, že konkrétnymi činmi môžeme zmeniť Slovensko a prevziať zodpovednosť za jeho budúcnosť.

Jednotlivci sa pre Slovensko môžu zapnúť troma spôsobmi: dobrovoľníckou aktivitoufinančným príspevkom či prevzatím zodpovednosti za ďalší vývoj krajiny tým, že pôjdu voliť. Prvými dvoma spôsobmi sa môžu zapojiť aj firmy a rôzne iné organizácie. 

Na stránke www.zapnisapreslovensko.sk preto každým dňom pribúdajú nové dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa môžete zapojiť aj vy a zapnúť sa tak pre Slovensko spolu s nami.

Viac informácií nájdete na: wwww.zapnisapreslovensko.sk

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram