Otvárame nominačný proces ocenenia Srdce na dlani 2023

Aj v roku 2023 oceníme výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, jednotlivcov aj kolektívy, či projekty za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.

Poslaním a zmyslom ocenenia Srdce na dlani je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu priestor na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

V roku 2022 sme sa po prvýkrát zapojili do kampane Srdce na dlani na krajskej úrovni, aby sme mohli oceniť dobrovoľníkov, ktorí sa snažia zmeniť Trnavský kraj na lepšie miesto pre život. Nominovaných bolo až 32 výnimočných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, dobrovoľníckych skupín a projektov. Spomedzi nich vybrala odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych dobrovoľníkov, zástupcov Trnavského samosprávneho kraja a Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry, ako i akademickej obce tých, ktorí si ocenenie prevzali 8.12.2022 sme na slávnostnom podujatí v priestoroch Malého Berlína v Trnave.

Viac o minuloročných oceneniach, ktoré môžu byť inšpiráciou pre vaše tohtoročné nominácie sa dočítate na našom webe.

Potreba pomoci a šírenia dobra zo strany týchto ľudí a organizácii je viac ako životným naplnením a poslaním. Preto je potrebné im poďakovať za ich prácu. A to nielen preto, že svojimi príbehmi môžu motivovať aj iných, no najmä preto, že solidarita a súdržnosť sú tak potrebné pre nás všetkých. Ocenenia budeme preto udeľovať aj v tomto roku a budú odovzdané na slávnostnom podujatí.

Ak teda máte vo svojom okolí dobrovoľníkov, ktorí prispievajú k pozitívnej zmene vo svojej komunite a zaslúžia si za to pozornosť a odmenu,  povedzte nám o nich.  Svoje nominácie nám môžete zasielať od 2.októbra 2023  do 2.novembra 2023, a to prostredníctvom online formulára.

Dobrovoľníci, dobrovoľníčky a skupiny dobrovoľníkov môžu byť nominovaný v týchto kategóriách:

  • Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáhajúci na území Trnavského kraja
  • Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáhajúci v zahraničí
  • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok
  • Dobrovoľnícka skupina
  • Projekt/dobrovoľnícky program
  • Podpora dobrovoľníctva
  • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

Tešíme sa vaše nominácie.

Vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov sa uskutoční aj  tento rok vo všetkých krajoch Slovenska a taktiež na národnej úrovni. Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Prílohy

Štatút "Srdce na dlani"

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram