14. ročník Týždňa dobrovoľníctva je úspešne za nami

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja spoluorganizovalo už 14. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra 2022.

Desiatka organizácií z Trnavského kraja v rámci Týždňa dobrovoľníctva otvorila jednorazové dobrovoľnícke príležitosti, vďaka ktorým si mohli ľudia vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Do Týždňa dobrovoľníctva 2022 sa v Trnavskom kraji zapojilo celkovo 31 účastníkov.

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja organizovalo takúto kampaň v Trnavskom kraji po prvý raz. V našom regióne dlhodobo absentovala činnosť dobrovoľníckeho centra, akéhosi ambasádora dobrovoľníctva. Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja preto aj práve prostredníctvom Týždňa dobrovoľníctva zahájil svoju aktívnu činnosť a naštartoval novú éru dobrovoľníctva v Trnavskom kraji na podujatí Dobrodeň, ktorý sa uskutočnil 22.septembra v Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského. 

Okrem toho sa v Trnavskom kraji realizovalo aj mnoho zaujímavých dobrovoľníckych príležitostí. Jednou z nich bola aj obnova hradu Dobrá voda, ktorej sme sa zúčastnili aj my spolu s kolegyňami z Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry. V reportáži Hlohoveckej televízie sa zasa môžete dozvedieť viac o tom, ako prebiehal Deň otvorených dverí  centra ČiPeRko, ktoré organizovalo občianske združenie Čas pre rodinu.

V poradí už 14. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva sme spoluorganizovali spolu s Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum

Do národnej kampane Týždňa dobrovoľníctva 2022 sa zapojilo 175 organizácií a celkovo 3460 účastníkov. Tohtoroční účastníci Týždňa dobrovoľníctva venovali celkovo takmer 10 000 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 53-tisíc eur* venovaných dobrovoľníctvu. 

Týždeň dobrovoľníctva je za nami a v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií sme nadšené koľko organizácií a dobrovoľníkov sa zapojilo. Podľa čísel to vyzerá tak, že sa nám naozaj podarilo odštartovať a nadchnúť ľudí pre dobrovoľníctvo. Veríme však, že to nebolo len o číslach a v mnohých organizáciách sa podarilo urobiť veľké množstvo práce, bol čas aj na diskusie a nadviazali sa nové priateľstvá či spolupráce. Zároveň som optimista a verím, že aj tí, čo sa zúčastnili Týždňa dobrovoľníctva prvýkrát, sa zapoja opakovane,“ dopĺňa Veronika Kosková, programová manažérka  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

Týždeň dobrovoľníctva 2022 bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Partnerom v Trnavskom kraji je Trnavský samosprávny kraj, Krajská inovačná rozvojová agentúra a Trnavské rádio

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram