Do Týždňa dobrovoľníctva sa v Trnavskom kraji zapojilo 9 organizácií

Dobrovoľníctvo v Trnavskom kraji odštartujeme v rámci národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva spolu s 9 neziskovými organizáciami, ktoré si pre dobrovoľníkov v našom kraji pripravilo až 17 dobrovoľníckych príležitostí. Vy máte už teraz možnosť prihlásiť sa, stať sa dobrovoľníkom a pomôcť či dozvedieť sa viac o ich činnosti.

Celkovo sa do kampane po Slovensku dosiaľ prihlásilo približne 250 organizácií, ktoré pripravia viac ako 490 dobrovoľníckych príležitostí. V Trnavskom kraji organizácie vytvorili širokú ponuku príležitostí vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, venovať svoj čas užitočnej pomoci v bezprostrednom okolí ako i spoznať samotné organizácie a podobných ľudí, ktorí myslia popri vlastných potrebách na druhých.

Spolu s členmi  občianskeho združenia Samaria môžete takmer v priebehu celého týždňa prispieť k obnove funkčnosti priestorov pôvodnej klenbovej pivnice v KC SAMARIA v Hlohovci. Obnovené priestory budú potom slúžiť na kultúrne a spoločenské aktivity v meste Hlohovec.

Dobrovoľnícke centrum Krajší deň pri Nemocnici s Poliklinikou Svätého Lukáša Galanta si pre Vás v rámci Týždňa dobrovoľníctva pripravilo hneď dve dobrovoľnícke príležitosti. Osadeniu knižnej búdky na bezplatnú výpožičku kníh a orezu haluziny v areáli Nemocnice Galanta sa budú dňa 17.9.2022 venovať dobrovoľníci aj v spolupráci s Občianskym združením Templars Slovakia. Na každú z týchto aktivít sa môže prihlásiť 10 dobrovoľníkov, ktorí tak prispejú k revitalizácii a skrášleniu nemocničného parku.
Viac o svojej činnosti potenciálnym dobrovoľníkom a širokej verejnosti povie nezisková organizácia Úsmev ako dar v Trnave. V rámci aktivity Spoznaj Úsmev ako dar, sa s Vami radi osobne spoznajú a predstavia svoje činnosti v rámci ich dobrovoľníckeho programu.

Svoje brány Vám počas Týždňa dobrovoľníctva v rámci podujatia Dňa otvorených dverí v ČiPeRko v Hlohovci, otvorí aj Čas pre rodinu. Nahliadnuť do priestorov ich rodinného centra pozývajú najmä malé čiperky a čiperkov, ktorí si budú môcť vyskúšať rozličné montessori pomôcky, zahrať si stolné hry, prípadne sa stať členmi klubu stolných hier či pozorovať život vo veľkom akváriu. Okrem iného Vás aj radi oboznámia aj s ich ekologickými aktivitami, či aktivitami pre rodiny. A ak sa Vám v tomto rodinnom centre zapáči, môžete sa hneď 22.9.2022 pridať k ostatným a v rámci aktivity Upracme ČiPeRka pomôcť pri upratovaní centra a organizácii montessori herne či knižnice.
Klub Detskej Nádeje sa snaží skvalitniť, spríjemniť a uľahčiť život dlhodobo hospitalizovaným detským pacientom vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Ak Vás zaujíma ako to robia, tak sa s nimi osobne stretnite na ich aktivitke Úsmev patrí všetkým, aj tebe, aj mne, aj im!
Dobrovoľníci OSN na Slovensku si pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako vyzerá ich práca a ako sa pridať do ich radov, pripravili webinár zameraný na prácu dobrovoľníkov spojenú s vojnou na Ukrajine.
Centrum Koburgovo organizuje aktivitu Nízkoprahový krúžok pre deti zo sociálne vylúčeného prostredia, vďaka ktorej je možné sa zapojiť do realizácie ich každodenných voľnočasových aktivít pre deti zo sociálne vylúčeného prostredia. Oboznámite sa s fungovaním organizácie, nízkoprahovými princípmi a podmienkami dlhodobého dobrovoľníctva. A to všetko pod vedením sociálneho pracovníka.
Záchrana hradu Dobrá Voda. To je aktivita, ktorú si pripravilo občianske zruženie Renova pre nadšencov histórie a turistiky. Pre dobrovoľníkov majú pripravenú manuálnu prácu (príprava materiálu, kameňa, pre stavebné práce), ale aj menej náročnú prácu (zarovnávanie terénu po archeologickom odkrytí a stavebných prácach). Ako sami hovoria, je to tam "ako po výbuchu". Takže každá ruka sa im zíde.
Do týždňa dobrovoľníctva sa zapojila aj Obchodná akadémia v Senici. V rámci aktivity s názvom "Skrášlime okolie svojej školy" tam totiž študenti budú pomáhať s prácami v areáli školy, vytvoria bylinkovú a okrasnú záhradku/záhon okolo altánku na školskom dvore, pomôžu s upratovaním dvora a úpravou zelene.

Všetky informácie o dobrovoľníckych príležitostiach v našom kraji a link na prihlásenie nájdete na stránke Týždňa dobrovoľníctva. Alebo sledujte naše profily na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a každý deň sa dozviete viac o plánovaných aktivitách.

 

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram