Pozývame vás na DOBRODEŇ

Podujatie DOBRODEŇ je organizované Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja a uskutoční sa 22.9. ako vyvrcholenie Týždňa dobrovoľníctva a zároveň ako slávnostne zahájenie fungovania Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja.

DOBRODEŇ sa uskutoční v rámci národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva (16.-22.september 2022), ktorá priniesla aj do Trnavského kraja širokú ponuku dobrovoľníckych aktivít.

Podujatie sa bude konať v Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave dňa 22.9.2022. V rámci programu, ktorý bude zahájený o 11:00, sa uskutoční Trh dobrovoľníctva. Tu sa predstavia neziskové organizácie ako Dobrovoľnícka civilná ochrana o.z., Trnavská arcidiecézna charita, Senica 2.0 o.z., Učiaca sa Trnava /Lifestarter o.z., Trnavská Klubovňa CVC Trnava, Študentský Parlament, Klub Detskej Nádeje o.z., SaUvedom o.z.Baterkáreň, ako i Participatívny rozpočet Trnavskej župy.

Okrem Trhu dobrovoľníctva je pripravená séria prednášok a diskusií, ako aj slávnostné uvedenie centra do života za účasti predsedu Trnavského samosprávneho kraja, pána Jozefa Viskupiča, zástupcov Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry a mesta Trnava.

V rámci diskusie venovanej téme Benefity dobrovoľníctva vystúpi aj zahraničný hosť, a to pán Pavel Trantina, bývalý člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, momentálne pôsobiaci ako skaut a podpredseda Výboru pro EU Rady vlády pro mimovládne neziskové organizácie. Ďalšími hosťami budú výkonná riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Dominika Hradiská a zástupcovia občianskych združení SaUvedom - Baterkáreň a Senica 2.0. Účasť diskutujúcich je spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie cez projekt Revealing European Values In Volunteering in Europe - REVIVE (Project No. 101051131).

Prostredníctvom podujatia Dobrodeň chceme naštartovať nielen novú éru dobrovoľníctva v Trnavskom kraji, ale i dialóg s organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi. V rámci jednej z diskusií sa chceme venovať nielen našim cieľom a vízii, ale i potrebám týchto organizácií. Veríme, že sa nám tak spoločne podarí nastaviť systematickú spoluprácu s tretím sektorom tak, aby naše aktivity spĺňali ich požiadavky a predstavy.

Partnerom podujatia, ktoré sa koná pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja,  je Krajská inovačná rozvojová agentúra.

 

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram