Sme súčasťou Týždňa dobrovoľníctva 2022

Slovensko sa vďaka Týždňu dobrovoľníctva každý rok v septembri mení na krajinu dobrých skutkov. Tohtoročný 14. ročník národnej kampane sa uskutoční od 16. septembra a potrvá do 22. septembra a my budeme jeho aktívnou súčasťou.

Heslom tohto ročníka, ktorý Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja pripravuje v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Prešove a Platformou dobrovoľníckych centier, je ODŠTARTUJ SA S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA.

Preto veríme, že sa nám spoločne podarí úspešne odštartovať novú éru dobrovoľníctva v Trnavskom kraji aj vďaka Vám – angažovaným a odhodlaným dobrovoľníkom a organizáciám, ktoré neúnavne menia náš kraj na lepšie miesto pre život.

Organizácie z celého Slovenska sa môžu prihlásiť cez stránku www.tyzdendobrovolnictva.sk. Dôležité je len zvoliť si aktivitu, ktorou sa do Týždňa zapoja. Môže pritom ísť o Deň otvorených dverí, dobrovoľnícku aktivitu či workshopy na tému dobrovoľníctva, ktorých cieľom bude zvyšovanie povedomie o dobrovoľníctve.

Tí, ktorí chcú využiť svoj talent a voľný čas pre dobro iných, si budú môcť vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom, podať pomocnú ruku a získať nové skúsenosti. Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky bude na stránke zverejnený 1. septembra 2022.

Počas Týždňa dobrovoľníctva otvorí brány stoviek dobrovoľníckych organizácií po celom Slovensku, ktoré pripravia množstvo zaujímavých aktivít pre tých, ktorí sú pripravení nezištne pomáhať. Inak tomu, ako pevne veríme, nebude ani v Trnavskom kraji.

Tak poďme na to! Odštartujte s nami novú éru dobrovoľníctva v našom kraji. 3,2,1 štart.

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram