Uzavreli sme spoluprácu s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja (DCTK) a Krajská inovačná rozvojová agentúra (KIRA) uzatvorili v utorok 13. septembra 2022 Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je podpora a rozvoj dobrovoľníctva na území Trnavského kraja.

Cieľom nášho centra je prepájať angažovaných jednotlivcov a kolektívy s organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi, poskytovať im informácie a poradenstvo o možnostiach jednorazového aj pravidelného dobrovoľníctva či realizovať osvetové a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Už od svojho vzniku spolupracujeme s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií ako i s podobnými subjektami v iných krajoch. Veľmi si však vážime možnosť realizovať naše aktivity aj na krajskej úrovni, teda s podporou KIRA a pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja.

„Spolupráca s dobrovoľníckym centrom je súčasťou napĺňania poslania KIRA, ktorým je aj podpora rozvoja občianskej spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd. V memorande sme si definovali konkrétne ciele spolupráce. KIRA sa bude podieľať na tvorbe programových a vzdelávacích aktivít dobrovoľníckeho centra. Bude zabezpečovať aj správu webovej stránky či podporu administratívnej činnosti centra. Verím, že sa nám podarí nielen vytvoriť fungujúci systém manažmentu dobrovoľníctva, ale aj napomôcť jeho propagácii ako quintesencie fungujúcej občianskej spoločnosti.“, uviedol riaditeľ KIRA Viktor Maroši.

Spoločne budeme prepájať dobrovoľníkov a organizácie, poskytovať poradenstvo o možnostiach nezištnej pomoci a vzdelávať v tejto oblasti. Príležitosti však sprostredkujeme aj v župných organizáciách, čím chceme prispieť k zvýšeniu solidarity a spolupatričnosti obyvateľov.
„Som veľmi rád, že dobrovoľníctvo má opäť strešnú organizáciu aj v Trnavskom kraji. Nové dobrovoľnícke centrum funguje pod záštitou župy, čo vhodne dopĺňa našu škálu aktivít v oblasti participácie verejnosti. Jeho úlohou je koordinovať prácu dobrovoľníkov a neziskových organizácií. Naším cieľom je vytvoriť podmienky pre koncepčný, systematický a dlhodobý rozvoj dobrovoľníctva. Do diania u nás tak chceme zapojiť ešte viac angažovaných ľudí. Mnohé príležitosti pre dobrovoľníkov ponúkneme aj v župných organizáciách. Verím, že tým prehĺbime spolupatričnosť našich obyvateľov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

 

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram