Týždeň dobrovoľníctva 2023

Heslom 15. ročníka Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa v tomto roku uskutoční už v termíne 23.-29.júna 2023, je ZAČNIME LETO DOBROM.

Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku a v tomto roku opäť aj v našom Trnavskom kraji. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom. Každý sa môže zapojiť.

V tomto roku sa v znení hesla ZAČNIME LETO DOBROM uskutoční Týždeň dobrovoľníctva v novom termíne, a to v dňoch 23. – 29. júna 2023. Počas týchto dní sa budete môcť zapojiť do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Pomáhať môžete pri maľovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, doprevádzaní kapiel či distribúcií potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých aktivitách. Skrátka do rôznorodých dobrovoľníckych aktivít, ktoré si pre vás pripravia organizácie naprieč celým Trnavským krajom, ale i celým Slovenskom.

Preto, ak ste organizácia pracujúca s dobrovoľníkmi a máte záujem otvoriť svoje brány novým záujemcom o dobrovoľnícku činnosť, neváhajte a zaregistrujte svoje plánované aktivity na stránke www.tyzdendobrovolnictva.sk. Registrácia organizácií je spustená od 3.apríla 2023 a bude trvať do 31.mája 2023. 

Tí, ktorí chcú využiť svoj talent a voľný čas pre dobro iných, si budú môcť vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom, podať pomocnú ruku a získať nové skúsenosti. Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky bude zverejnený 1. júna 2023.

Milí dobrovoľníci a organizácie, zapojte sa aj tento rok a začnite leto dobrom.

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram