Prijímame nominácie na Srdce na dlani 2022

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov, za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Poslaním a zmyslom ocenenia Srdce na dlani je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu priestor na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. My sme sa v tomto roku po prvýkrát zapojili do kampane Srdce na dlani na krajskej úrovni, aby sme mohli oceniť dobrovoľníkov, ktorí sa snažia zmeniť Trnavský kraj na lepšie miesto pre život.

Preto ak máte vo svojom okolí dobrovoľníkov, ktorí prispievajú k pozitívnej zmene vo svojej komunite a zaslúžia si za to pozornosť a odmenu,  povedzte nám o nich.  Svoje nominácie nám môžete zasielať od 10.októbra 2022  do 10.novembra 2022, a to prostredníctvom online formulára.

Dobrovoľníci, dobrovoľníčky a skupiny dobrovoľníkov môžu byť nominovaný v týchto kategóriách:

  • Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáhajúci na území Trnavského kraja
  • Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáhajúci v zahraničí
  • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok
  • Dobrovoľnícka skupina
  • Projekt/dobrovoľnícky program
  • Podpora dobrovoľníctva
  • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

Ocenených, o ktorých spomedzi predložených nominácií rozhodne odborná hodnotiaca komisia, odmeníme na slávnostnom podujatí.  Podujatie sa bude konať pod záštitou Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry a Trnavského samosprávneho kraja.

Potreba pomoci a šírenia dobra zo strany týchto ľudí a organizácii je viac ako životným naplnením a poslaním. Preto je potrebné im poďakovať za ich prácu. A to nielen preto, že svojimi príbehmi môžu motivovať aj iných, no najmä preto, že solidarita a súdržnosť sú tak potrebné pre nás všetkých.

Tešíme sa vaše nominácie.

Vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj  tento rok vo všetkých krajoch Slovenska a taktiež na národnej úrovni. Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram