Pozvánka na Okrúhly stôl k tvorbe plánu rozvoja dobrovoľníctva

V mene Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, ktoré s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii spolupracuje na tvorbe Národného plánu dobrovoľníctva, Vás srdečne pozývame na Okrúhly stôl k tvorbe plánu rozvoja dobrovoľníctva.

V roku 2013 vytvorila pracovná skupina menovaná splnomocnencom vlády SR pre ROS na základe uznesenia vlády SR národný Program rozvoja dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier. Ambiciózny plán, ktorý pokrýval viaceré oblasti dobrovoľníctva, bol podkladom pre advokačné aktivity Platformy počas celých 10 rokov. Počas tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva sa chceme pozrieť na naplnenie stanovených cieľov Programu a participatívnym spôsobom vytvoriť plán na ďalšie roky.

Pozývame preto zástupcov a zástupkyne všetkých sektorov, ktorých zaujíma téma dobrovoľníctva, venujú sa jej a chcú prispieť svojou expertízou a skúsenosťami k tvorbe plánu rozvoja dobrovoľníctva na okrúhly stôl, ktorý sa bude konať 27.júna 2023 v salóniku Zrkadlovej siene Divadla Jána Palárika v Trnave v čase od 10:00 do 15:00.

Registrácia je možná do 18.6.2023 cez prihlasovací formulár.  

Z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo potvrdiť účasť tým záujemcom a záujemkyniam, ktorých skúsenosti prispejú k vytvoreniu čo najpestrejšej pracovnej skupiny. Definitívne potvrdenie registrácie s detailmi stretnutia dostanú vybrané osoby 19.6.2023.

Ostatní záujemcovia a záujemkyne budú mať možnosť participovať na online stretnutí v septembri 2023, kde budú prezentované výstupy z okrúhlych stolov spracované do draftu Plánu rozvoja dobrovoľníctva. Draft Plánu bude možné na stretnutí komentovať a dopĺňať. 

Aktivita je spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie. 

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram