Youth for Equality

Agátová 347/6, 925 28 Pusté Úľany
Youth for Equality je organizácia založená na Slovensku v roku 2016 ako lokálna mládežnícka iniciatíva s cieľom realizovať pozitívne zmeny a rozvíjať aktivity na lokálnej a medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, ľudských práv a ekológie pre aktuálne požiadavky trhu práce. Od svojho založenia sa organizácia stala zoskupením mladých profesionálov, ktorí poskytujú poradenstvo a organizujú edukačné aktivity s cieľom poskytnúť mladým ľuďom mäkké zručnosti ("soft skills"), znalosti o rôznych vzdelávacích a kariérnych príležitostiach na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Sídlime v Trnave :)

Ponuky organizácie

ESC tímové dobrovoľníctvo: "An invitation to ACT" v Grécku

Miesto: Ioannina, Grécko
Dátum: 16.06.202411.08.2024 -

Príležitosť pre slovenského EZS dobrovoľníka v Youth for Equality

Miesto: Hlavná 22, Trnava
Dátum: 01.03.202430.01.2024 -
© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram