Viac Kultúry

Hlavná Neverice
Občianske združenie Viac Kultúry bolo založené v júli 2017. Za doterajšie pôsobenie zriadilo v priestoroch Súkromného konzervatória v Nitre knižnicu/klubovňu pre študentov konzervatória. Knižnica fungovala na báze "prines, požičaj si, vráť". V jej priestoroch mohli študenti debatovať, odpočívať, čítať si, prípadne pozerať filmy. Občasne fungovali aj večery autorského čítania literárnej tvorby mladých autorov, bez rozdielu žánrov, či rôzne diskusie. Výrazným projektom OZ je séria koncertov "In Between Books Sesions" projekt občianske združenie zastrešuje produkčne a realo ho do roku 2022 v spolupráci so študentami Filmovej fakulty VŠMU, ktorí boli zodpovední za natočenie a vyhotovenie audiovizuálnych záznamov koncertov. Okrem toho sa členovia občianskeho združenia aktívne podieľajú na divadelnej tvorbe zúčastnili sa viacerých umeleckých rezidencií a sú autormi niekoľkých inscenácií doma i v ČR, pričom v roku 2019, 2020, 2021 a 2022 pripravili aj prehliadku súčasných domácich nezávislých produkcií divadla: Fokus – Pokus. Viac Kultúry je teda občianskym združením, ktoré spravujú, a v jeho mene konajú, ambiciózni absolventi vysokých škôl a ich aktivity sú určené pre všetkých nadšencov kultúry a umenia bez akýchkoľvek rozdielov.

Ponuky organizácie

Staň sa doborovoľníkom na festivale Fokus – Pokus 2023 v Trnave

Miesto: Trnava
Dátum: 31.08.202303.09.2023 -
© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram