Tvoj BUDDY

Štúrova 3 (Luxorka), 811 02 Bratislava
Spájame deti z Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) s vyškolenými dobrovoľníkmi a pomáhame im vytvoriť dôverný a dlhotrvajúci vzťah. Kvalitný vzťah s bezpečným dospelým môže byť dôležitou korektívnou skúsenosťou pre traumatizované dieťa, ktorá bude mať pozitívny vplyv na vývoj jeho osobnosti a šance na samostatné fungovanie v spoločnosti. Víziou programu je, aby každé dieťa, ktoré nevyrastá vo svojej rodine, malo aspoň jednu osobu, ktorej dôveruje a žilo samostatný a dôstojný život. Dobrovoľníci sa s deťmi stretávajú pravidelne raz týždenne (trávia spolu kvalitný čas mimo CDR), BUDDY vzťahy sú dlhodobé, po celý čas podporované našimi koordinátormi. Do programu zapájame deti vo veku 12-16 rokov, u ktorých je nízka miera adopcii a s vysokou pravdepodobnosťou ich čaká dospievanie v inštitúcii. BUDDY vzťahy zastrešené organizáciou trvajú cca do 22 roku veku dieťaťa (puberta a prechod z CDR do reálneho sveta a samostatnosti) a mimo programu často aj celý život. Dobrovoľníkov hľadáme po celom Slovensku a po absolvovaní výberového procesu ich priraďujeme k najbližšiemu CDR v okolí ich bydliska.

Ponuky organizácie

Priateľ/ka pre dieťa z detského domova

Miesto: mimo Centra pre deti a rodiny
Dátum: 24.10.202324.10.2025 -
© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram