Priateľ/ka pre dieťa z detského domova

Organizácia: Tvoj BUDDY
Dátum: 24.10.2023 - 24.10.2025
Miesto: mimo Centra pre deti a rodiny
Počet dobrovolníkov: 600

Úlohou BUDDY dobrovoľníka je pravidelne raz týždenne sa stretávať s jedným dieťaťom, ktoré vyrastá v Centre pre deti a rodiny a tráviť s ním kvalitný čas mimo neho.

Na Slovensku je 110 Centier pre deti a rodiny, kde je približne 600 detí, ktoré by mohli byť zapojené do programu.

Pridaj sa k BUDDY dobrovoľníkom, ktorí zmysluplným trávením svojho času dávajú nádej na lepšiu budúcnosť.

Ide o dlhodobé dobrovoľníctvo, ktorého cieľom je budovať dôverný priateľský vzťah. Takýto vzťah môže byť pre traumatizované dieťa dôležitou korektívnou skúsenosťou, ktorá má pozitívny vplyv na vývoj jeho osobnosti aj šancu na uplatnenie sa v spoločnosti.

Dieťaťu dáva možnosť naučiť sa opäť dôverovať. Pochopiť, že je hodné sústredenej pozornosti a prijatia inou ľudskou bytosťou. Pocítiť, že niekto sa venuje len jemu a len preto, lebo existuje, a že si ničím túto pozornosť nemusí zaslúžiť. Dobrovoľník prijíma dieťa také, aké je, pomáha mu objavovať jeho talenty a postupne ho sprevádza počas dospievania. Pre mnohých z nás sú to možno samozrejmosti, pre deti, ktoré nevyrastajú vo svojej rodine, ale v inštitúcii, sú to veci, ktoré im najviac chýbajú.

Viac informácii na www.tvojbuddy.sk/budbuddy
V prípade záujmu o dobrovoľnícku ponuku je potrebné vyplniť prihlášku: Prihláška uchádzača o BUDDY dobrovoľníctvo (airtable.com)

Benefity

- šanca na osobnostný rast

- prehĺbenie pokory, pocit vďačnosti za vlastný život, pocit zadosťučinenia a radosť z pomáhania

- teoretické a praktické znalosti o psychológii detí aj dospelých

- priestor pre rozvoj širokej škály zručností (komunikácia, empatia, vedenie ľudí, budovanie vzťahu, trpezlivosť, odolnosť, ...)

- kontakty na odborníkov a partnerov, ktorí vedia poradiť s výchovnými, psychologickými a praktickými problémami detí

- cenná príprava na výchovu detí alebo podpora pri nej

- školenia, workshopy, prednášky a inšpiratívne komunitné stretnutia na rôzne témy súvisiace s traumami a inštitucionálnou starostlivosťou o deti

- kontakt so svetom detí z CDR, o ktorom si (možno) doteraz veľa nevedel/a

- priateľstvo (potenciálne) na celý život

Každý BUDDY dobrovoľník má počas pôsobenia v programe k dispozícii koordinátora - psychológa, ktorý ho podporuje a pomáha mu prekonávať výzvy vzťahu s dieťaťom

Máš záujem o túto dobrovoľnícku aktivitu?

Zaregistruj sa ako dobrovoľník Prihlásiť sa
© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram