Trnavská arcidiecézna charita

Trnava, Hlavná 43
Trnavská arcidiecézna charita je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite a spolupracujeme s ostatnými diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na Slovensku. „Poslaním charity je v spolupráci s ďalšími cirkevnými a občianskymi organizáciami, na princípoch nezištnej lásky, podnecovať k pomoci. Formou priliehavou dobe a aktuálnym potrebám aktívne pomáhať k svojpomoci núdznym s ohľadom na celkový rozvoj osobnosti a zachovanie ľudskej dôstojnosti, sociálnu spravodlivosť a udržanie spoločenského pokoja. Poskytovanie pomoci všetkým ohrozeným a marginalizovaným skupinám, komunitám a jednotlivcom zasiahnutými minulými i súčasnými typmi chudoby a závislosti s prevládajúcim dôrazom na výchovno–vzdelávaciu funkciu.

Ponuky organizácie

Staň sa dobrovoľníkom počas Tesco zbierky

Miesto: Trnava - obchodný dom Tesco (Veterná ulica, Špačinská ulica)
Dátum: 24.11.202227.11.2022 -
© 2023 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram