Dobroraňajky vol.1

V piatok 12.mája 2023 sme úspešne odštartovali sériu neformálnych stretnutí pod názvom Dobroraňajky, v rámci ktorých sa budeme pravidelne stretávať s organizáciami, ktorým, rovnako ako nám, záleží na rozvoji dobrovoľníctva v Trnavskom kraji. Okrem toho plánujeme organizovať aj Dobrostretká so samotnými dobrovoľníkmi.

Dobroraňajok sa zúčastnilo takmer 30 zástupcov 18 organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi, samospráv a firiem. Hovorili sme o činnosti centra a možnostiach vzájomnej spolupráce, legislatívnych zmenách ako i nadchádzajúcom Týždni dobrovoľníctva, ktorý sa v tomto roku uskutoční už 23.-26.júna 2023.

Našim cieľom bolo motivovať organizácie k zapojeniu sa do Týždňa dobrovoľníctva, registrácii svojej organizácie a ich dobrovoľníckych aktivít na našom webe ako i informovať o plánovanej príprave strategického dokumentu o rozvoji dobrovoľníctva v Trnavskom kraji.

Zo stretnutia sme si však aj my odniesli množstvo podnetov a inšpirácie na ďalšiu spoluprácu. Aj preto už čoskoro plánujeme zorganizovať ďalšie stretnutia s koordinátormi dobrovoľníctva v jednotlivých organizáciách, ako i so samotnými dobrovoľníkmi.

Za inšpiráciu začať s týmito stretnutiami ďakujeme Centru dobrovoľníctva, za podporu podujatia Krajskej inovačnej rozvojovej agentúre a Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave za poskytnutie nových nádherných priestorov letnej čitárne. Naše úprimné poďakovanie napokon patrí aj Zereth coffee za kofeínové povzbudenie.

Už dnes sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia!

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram