DOBROprogram - Grantový program na podporu dlhodobých dobrovoľníckych projektov

V roku 2024 sme sa rozhodli v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou otvoriť grantový program na podporu dlhodobých dobrovoľníckych projektov. Predstavujeme vám DOBROprogram.

Čoraz viac si uvedomujeme, že našou primárnou úlohou je predovšetkým prepájať organizácie s dobrovoľníkmi, ktorí im môžu a chcú pomôcť.  Preto je jedným z našich cieľov byť hodnoverným a stabilným partnerom aj pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré hľadajú pre svoje aktivity pomocné ruky dobrovoľníkov. Chceme im byť oporou nielen pri ich nábore, ale aj ako inštitúcia poskytujúca rady, ako s dobrovoľníkmi pracovať.

Našou snahou je usmerňovať organizácie v tom, ako s dobrovoľníkmi pracovať v rámci náboru, výberu a školení, ako s nimi komunikovať a ako ich motivovať. Je pre nás dôležité dbať na to, či organizácia rešpektuje práva dobrovoľníkov a ako dohliada na plnenie ich povinností. Za týmto účelom organizáciám odporúčame v prípade potreby aj školenie zamerané na manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktoré pravidelne organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (ďalej len PDCO). Jedine tak totiž vieme zabezpečiť pre angažovaných ľudí tie najlepšie podmienky pre ich dobrovoľnícku prácu.

Uvedomujeme si však, že mnohé organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi nemajú dostupné zdroje na vyškolenie koordinátorov dobrovoľníkov a v mnohých prípadoch takáto pozícia v organizácii dokonca absentuje.

Preto v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (ďalej len KIRA) a Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len TTSK) dňa 1.marca 2024 otvárame Grantový program na podporu dlhodobých dobrovoľníckych projektov, ktorého cieľom je:

  • vzdelávať organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi v manažmente dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
  • podporovať realizáciu dlhodobých dobrovoľníckych programov v Trnavskom kraji.

Predkladateľom projektov ponúkame:

  • v spolupráci s PDCO absolvovať akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • získať odborný mentoring pri realizácii dlhodobého dobrovoľníckeho programu,
  • finančnú podporu vo výške do 500€ na realizáciu dlhodobého dobrovoľníckeho programu,
  • sieťovanie organizácií medzi sebou a inšpirácie od partnerských organizácií. 

O podporu sa v rámci grantového programu môžu uchádzať organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi, ktoré majú záujem vytvoriť a realizovať dlhodobý dobrovoľnícky projekt sú zameraný na prácu s deťmi, mládežou, seniormi, ale napríklad aj zdravotne znevýhodnenými skupinami.  

Žiadosti je možné predkladať len v elektronickej forme prostredníctvom online formulára, a to do 31.3.2024.

Prípravu projektových zámerov a ich rozpočtov vám odporúčame konzultovať osobne na plánovanom informačnom stretnutí, ktoré sa uskutoční online dňa 21.3.2024 o 10:00. Na online stretnutie sa môžete pripojiť prostredníctvom nasledujúceho linku: informačné stretnutie pre záujemcov.

Bližšie informácie a odpovede na vaše otázky vám budú poskytnuté aj e-mailom: info@dobrovolnickecentrumtt.sk.

Viac informácií o DOBROprograme nájdete v grantovej výzve: DOBROPROGRAM - grantová výzva

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram