Ponúkame príležitosť pre 12 SLOVENSKÝCH motivovaných dobrovoľníkov v letnom tímovom dobrovoľníckom projekte „AINTA: POZVÁNKA KONAŤ“ v Ioannine, Grécko.

🗓 TERMÍNY DOBROVOĽNÍCTVA: 16.06 -11.08.2024

DEŇ PRÍLETU: 16.06.2024

DEŇ ODLETU: 11.08.2024

VEK ÚČASTNÍKOV: 18-30 rokov

🏆 Pripravte sa na skutočnú zmenu v životoch utečencov s naším projektom!

Nie sme tu len preto, aby sme sa dozvedeli o ich problémoch – vyhŕňame si rukávy, aby sme boli silou pozitívnej zmeny. Spoločne vybudujeme podpornú komunitu, ktorá presadzuje blahobyt a sociálne začlenenie utečencov a podporuje solidaritu v celej EÚ. Tým však nekončíme – prostredníctvom dynamických, praktických aktivít pretvárame naše vlastné návyky a zručnosti, a to všetko pri presadzovaní povedomia o zdraví a životnom prostredí. Ako dobrovoľníci budeme v popredí podpory zapojenia mládeže do spoločnosti a budeme šíriť posolstvo, že každý, bez ohľadu na pôvod, si zaslúži šancu prosperovať a prispievať k našim miestnym komunitám.

Pridajte sa k nám na tejto inšpiratívnej ceste a vytvorme svet, do ktorého patrí každý!

Viac info na našej webstránke v sekcii "Zapoj sa".

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram