Bronco n.o.

Františkánska 7, 917 01 Trnava
Bronco n.o. sme založili v roku 2011 z potreby vyplnenia kultúrnych nedostatkov a medzier, ktoré sme v mes- te Trnava vnímali. Začali sme organizovaním podujatí a neskôr, keď sa k nám pridali ďalší členovia, vznikol komunitný priestor Kubik. Ten sa stal miestom, ktoré zastrešilo aktívnych ľudí v Trnave a dodnes im poskytuje priestor na realizáciu a tvorbu. Od roku 2018 sídlime na Nádvorí. Ako skupina dobrovoľníkov/čiek sme vytvorili viaceré úspešné podujatia ako sú mestské trhy Trnavský rínek a Trnavský blšák, v spolupráci s mestom Trnavský piknik alebo športový StreTT Session. Postupne okrem kultúry začali prirodzene naše aktivity presahovať aj do sociálnej sféry (dobrovoľnícke varenie jedla pre ľudí bez domova, vzdelávanie k prístupu Housing first, tvorivé aktivity s deťmi z Centra pre deti a rodiny), ekologic- kých tém (projekt PureLove), aktivizmu. V Kubiku reálne funguje pomerne široká skupina členov a členiek vo veku od 19 - 45 rokov. Väčšinu aktivít, ktoré realizuje- me sú na dobrovoľníckej báze.

Ponuky organizácie

Pomoc pri organizovaní mestského trhu - Trnavský rínek 18.5.2024

Miesto: Trnava - Kapitulska ulica a námestie sv. Mikuláša
Dátum: 18.05.202418.05.2024 -
© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram