Národné ocenenie Srdce na dlani putovalo tento rok aj do nášho kraja

V stredu 13. marca v Primaciálnom paláci v Bratislave odovzdali národné ocenenia Srdce na dlani výnimočným dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam a dobrovoľníckym projektom z celého Slovenska. Dve z deviatich cien, ktoré sú najvyšším ohodnotením, aké môžu dobrovoľníci na Slovensku dostať, získali naše krajanky – Ľudmila Fedorová a Silvia Krišáková.

Predsedníčka Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Trstíne Ľudmila Fedorová získala ocenenie v kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc. Dobrovoľníctvu sa venuje takmer 50 rokov a okrem darovaní krvi, či najnovšie kostnej drene, organizuje v obci aj viacero iných kultúrnych podujatí a krúžkov pre deti.

V kategórii Koordinátor/ka dobrovoľníkov bola ocenená Silvia Krišáková, riaditeľka Centra voľného času v Senici. Dobrovoľníctvu, hlavne v oblasti práce s mládežou, sa venuje už 25 rokov na viacerých „frontoch“, organizuje tábory, zbierky a stála aj pri zrode miestneho materského centra.

My sme na národné oceňovanie nominovali štyri dobrovoľníčky – Andreu Gregušovú z OZ FidliCanti Horné Orešany a okolie, Silviu Krišákovú z CVČ Senica, Ľudmilu Fedorovú z MS SČK Trstín a Máriu Geršicovú z Denného centra Michala Dočolomanského Nebojsa v Galante, jednu dobrovoľnícku skupinu – Metro klub Hlohovec a jedno podujatie v kategórii podpora dobrovoľníctva – KIRATON – krajský heckaton. Všetci nominovaní boli zároveň laureátmi ocenenia Srdce na dlani na krajskej úrovni.

O ocenených rozhodla národná hodnotiaca komisia zložená zo siedmich členov – zástupcov dobrovoľníckych centier, Úradu splnomocnenca vlády SR, Rady mládeže Slovenska, firiem a nezávislých odborníkov. Členkou hodnotiacej komisie bola po prvýkrát aj riaditeľka Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja Zuzana Šujanová.

Štyria z nominovaných sa zároveň zúčastnili na audiencii u prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Prezidentskom paláci. Okrem dvoch ocenených to boli aj dobrovoľníčka pomáhajúca v Trnavskom kraji A. Gregušová a Lucia Vadovičová, projektová manažérka KIRA, n.o. zastupujúca projekt KIRATON - krajský hackaton v kategórii podpora dobrovoľníctva.

Národné oceňovanie Srdce na dlani už po 15.-krát zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a uskutočnilo sa pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej  a primátora mesta Bratislava Matúša Valla. Ocenenia boli udelené v deviatich kategóriách tak, aby bolo pokryté široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a rovnako aj dobrovoľníctvo Slovákov v zahraničí.

„Všetkých 64 nominácií, ktoré sme v národnom kole prijali, obsahuje silné svedectvo, že svet môže byť dobrým miestom, že človek dokáže nájsť vo svojom voľnom čase priestor na pomoc iným,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Veľmi nás teší, že delegácia zástupcov Trnavského kraja bola na ocenení, jedna z najpočetnejších, a to vrátane hudobnej hostky podujatia, Trnavčanky a inštrumentalistky Jany Andevskej.     

My v mene nášho centra blahoželáme obom oceneným, ako i všetkým nominovaným, ktorí robia náš kraj lepším miestom pre život.

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram