Hľadáte hrdinov malých veľkých skutkov?

Máte aktivity, ktoré si vyžadujú zásah hrdinu? Prihláste aktivitu vo vašej organizácii na Týždeň dobrovoľníctva. Dajte priestor dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam vo vašom okolí.
16. ročník celoslovenskej kampane sa uskutoční v novom termíne - od 20. mája do 26. mája 2024.

Týždeň dobrovoľníctva opäť prináša možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné.  Veríme, že spoločne s vami opäť vytvoríme širokú a rozmanitú paletu dobrovoľníckych aktivít a zapojíme dobrovoľníkov  do pomoci pri maľovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, doprevádzaní kapiel či distribúcií potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých aktivitách. Skrátka do rôznorodých dobrovoľníckych aktivít naprieč celým Trnavským krajom, ale i celým Slovenskom.

Preto vyzývame všetky organizácie a inštitúcie z Trnavského kraja, ktoré sa chcú predstaviť verejnosti a pripraviť ukážku dobra, aby prihlásili svoju aktivitu do 30. apríla prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.skNa webovej stránke sa organizácia zaregistruje a následne môže pridávať neobmedzené množstvo dobrovoľníckych ponúk. Pre verejnosť budú následne dobrovoľnícke ponuky zverejnené na www.tyzdendobrovolnictva.sk od 2. mája 2024.

„V tomto ročníku Týždňa dobrovoľníctva chceme dokázať, že aj malé skutky môžu byť veľkým hrdinstvom. Spoločné malé dobro môže viesť k veľkej zmene v komunitách, spoločnosti, ale aj vo vnútri každého dobrovoľníka a dobrovoľníčky. Tie najmilšie činy sa často dejú nenápadne. Považujeme za dôležité ukázať, že dobro sa okolo nás stále koná, ľuďom záleží na svojom okolí a chcú ho pozitívne ovplyvňovať. V časoch, keď prieskumy ukazujú nárast skepsy, pocitu frustrácie a obáv z budúcnosti chceme ukázať druhú stranu a odkázať všetkým, že aj oni majú supersilu, ktorou môžu zlepšovať svet,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, koordinátorka kampane na národnej úrovni.

Veríme, že vám budeme nápomocní pri hľadaní hrdinov, spolu s ktorými zmeníme Trnavský kraj na lepšie miesto pre život.

V poradí už 16. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrumCentrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, Nitrianske centrum dobrovoľníctvaPrešovské dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum.

Partnerom v Trnavskom kraji je Trnavský samosprávny krajKrajská inovačná rozvojová agentúra a Trnavské rádio.

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram