Ďakujeme za nominácie Srdce na dlani

Do 10.novembra 2022 sme prijímali nominácie na ocenenie Srdce na dlani. Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov, za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Na ocenenie Srdce na dlani je v roku 2022 nominovaných až 32 výnimočných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, dobrovoľníckych skupín a projektov, ktorí si zaslúžia osobitnú vďaku za ich pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Ďakujeme v mene nominovaných ako i nášho centra za to za prijaté nominácie, vďaka ktorým môžeme napĺňať poslanie a víziu tohto ocenenia.

O ocenených rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych dobrovoľníkov, zástupcov Trnavského samosprávneho kraja a Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry, ako i akademickej obce.

Mená ocenených sa dozvieme už 8.decembra 2022 na slávnostnom podujatí Srdce na dlani, ktoré sa uskutoční v Malom Berlíne v Trnave.

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram