Celkom šiestich výnimočných ľudí a skupín v piatich rôznych kategóriách vybrala komisia zložená zo zástupcov KIRA, TTSK, zástupcov odbornej verejnosti ako i aktívnych dobrovoľníkov. Členmi komisie boli pán Raclavský, vedúci Organizačného oddelenia Trnavského samosprávneho kraja, Marek Krnáč, zástupca riaditeľa Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry, Marek Štítny, aktivista a zakladateľ občianskeho združenia Senica 2.0, Katarína Ďurková z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, poslankyňa Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a v neposlednom rade Regina Hullmanová z Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky.

V kategórii Projekt/Dobrovoľnícky program ocenenie prevzala koordinátorka oceneného dobrovoľníckeho programu Mgr. Kristína Ryšavá, PhD. za projekt Zbierka školských pomôcok Trnavskej arcidiecéznej charity. Ocenenie odovzdal Rastislav Mráz, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja.

Viac o projekte vám prezradí koordinátorka projektu Kristína Ryšavá vo videu.

V kategórii Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok si prevzala ocenenie RNDr. Andrea Bánová. Ocenenie odovzdala Mgr. Mária Cipárová, dobrovoľníčka, ktorá bola v roku 2020 ocenená nielen na krajskej úrovni, ale i národnou cenou Srdce na dlani.

O svojej práci koordinátorky dobrovoľníckych aktivít na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave nám porozprávala pani Bánová v krátkej videovizitke.

V kategórii Dobrovoľnícka skupina získala ocenenie skupina Piešťany pomáhajú Ukrajine (menovite Oľga Plačková, Oleksandra Kiselenko a Andrii Ponyrko). Ocenenie odovzdal Marek Štítny, aktivista a zakladateľ občianskeho združenia Senica 2.0 a člen komisie.

Ako títo dobrovoľníci pomáhali od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine sa dozviete vo videu.

V kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Trnavskom samosprávnom kraji získal ocenenie Mgr. Juraj Janček, PhD, dobrovoľník z Dobrovoľnej civilnej ochrany. Ocenenie odovzdal Ján Raclavský, člen komisie a vedúci Organizačného oddelenia TTSK.

Videovizitka oceneného Juraja Jančeka vám povie viac o jeho nasadení nielen počas pandémie.

V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc si ocenenie prevzala Mgr. Jana Cmurová. Odovzdal ho Viktor Maroši, riaditeľ Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.

Ako opisuje dobrovoľnícku prácu so "svojimi deckami" v nízkoprahovom centre Mak organizácie Úsmev ako dar a ako ju táto práca obohacuje hovorí aj ocenená Jana Cmurová .

V tej istej kategórii získala Mimoriadne ocenenie Ing. Juliana Mrázová. Ocenenie odovzdala Lucia Vadovičová, projektová manažérka Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.

O svojej práci dobrovoľníčky v zariadení pre seniorov na ulici Terézie Vansovej v Trnave v rámci dobrovoľníckeho projektu Tereza Centra pomoci pre rodinu v Trnave vám povie pani Mrázová viac vo videu.

Ako hovorí naša riaditeľka Zuzana Šujanová: „Veľmi ma teší, že sme mohli na slávnostnom podujatí prejaviť vďaku všetkým dobrovoľníkom, ktorý robia Trnavský kraj lepším miestom pre život. Naše poďakovanie patrí nielen oceneným, ale i všetkým nominovaným a napokon všetkým, ktorí svoj voľný čas venujú pomoci druhým, a to častokrát na úkor svojho voľného času či vlastnej rodiny. Myslím, že viacerí sme sa dnes neubránili slzám dojatia a načerpali mnoho inšpirácie pre naše ďalšie spoločné úsilie. Verím, že spolu budeme šíriť dobro i naďalej, a takto o rok, znovu oceníme ďalších výnimočných dobrovoľníkov,“

Všetci ocenení sú zároveň nominovaní na národné oceňovanie Srdce na dlani, ktoré bude realizované Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

O hudobný sprievod počas celého večera sa postarala hudobníčka Jana Andevská a celým podujatím prítomných sprevádzala moderátorka podujatia Viktória Havránek.

Príjemnú atmosféru večera Vám priblížia aj fotografie vo fotogalérii pod článkom.

Na ocenenie Srdce na dlani je v roku 2022 nominovaných až 32 výnimočných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, dobrovoľníckych skupín a projektov, ktorí si zaslúžia osobitnú vďaku za ich pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Ďakujeme v mene nominovaných ako i nášho centra za to za prijaté nominácie, vďaka ktorým môžeme napĺňať poslanie a víziu tohto ocenenia.

O ocenených rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych dobrovoľníkov, zástupcov Trnavského samosprávneho kraja a Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry, ako i akademickej obce.

Mená ocenených sa dozvieme už 8.decembra 2022 na slávnostnom podujatí Srdce na dlani, ktoré sa uskutoční v Malom Berlíne v Trnave.

Poslaním a zmyslom ocenenia Srdce na dlani je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu priestor na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. My sme sa v tomto roku po prvýkrát zapojili do kampane Srdce na dlani na krajskej úrovni, aby sme mohli oceniť dobrovoľníkov, ktorí sa snažia zmeniť Trnavský kraj na lepšie miesto pre život.

Preto ak máte vo svojom okolí dobrovoľníkov, ktorí prispievajú k pozitívnej zmene vo svojej komunite a zaslúžia si za to pozornosť a odmenu,  povedzte nám o nich.  Svoje nominácie nám môžete zasielať od 10.októbra 2022  do 10.novembra 2022, a to prostredníctvom online formulára.

Dobrovoľníci, dobrovoľníčky a skupiny dobrovoľníkov môžu byť nominovaný v týchto kategóriách:

Ocenených, o ktorých spomedzi predložených nominácií rozhodne odborná hodnotiaca komisia, odmeníme na slávnostnom podujatí.  Podujatie sa bude konať pod záštitou Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry a Trnavského samosprávneho kraja.

Potreba pomoci a šírenia dobra zo strany týchto ľudí a organizácii je viac ako životným naplnením a poslaním. Preto je potrebné im poďakovať za ich prácu. A to nielen preto, že svojimi príbehmi môžu motivovať aj iných, no najmä preto, že solidarita a súdržnosť sú tak potrebné pre nás všetkých.

Tešíme sa vaše nominácie.

Vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj  tento rok vo všetkých krajoch Slovenska a taktiež na národnej úrovni. Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Desiatka organizácií z Trnavského kraja v rámci Týždňa dobrovoľníctva otvorila jednorazové dobrovoľnícke príležitosti, vďaka ktorým si mohli ľudia vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Do Týždňa dobrovoľníctva 2022 sa v Trnavskom kraji zapojilo celkovo 31 účastníkov.

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja organizovalo takúto kampaň v Trnavskom kraji po prvý raz. V našom regióne dlhodobo absentovala činnosť dobrovoľníckeho centra, akéhosi ambasádora dobrovoľníctva. Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja preto aj práve prostredníctvom Týždňa dobrovoľníctva zahájil svoju aktívnu činnosť a naštartoval novú éru dobrovoľníctva v Trnavskom kraji na podujatí Dobrodeň, ktorý sa uskutočnil 22.septembra v Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského. 

Okrem toho sa v Trnavskom kraji realizovalo aj mnoho zaujímavých dobrovoľníckych príležitostí. Jednou z nich bola aj obnova hradu Dobrá voda, ktorej sme sa zúčastnili aj my spolu s kolegyňami z Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry. V reportáži Hlohoveckej televízie sa zasa môžete dozvedieť viac o tom, ako prebiehal Deň otvorených dverí  centra ČiPeRko, ktoré organizovalo občianske združenie Čas pre rodinu.

V poradí už 14. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva sme spoluorganizovali spolu s Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum

Do národnej kampane Týždňa dobrovoľníctva 2022 sa zapojilo 175 organizácií a celkovo 3460 účastníkov. Tohtoroční účastníci Týždňa dobrovoľníctva venovali celkovo takmer 10 000 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 53-tisíc eur* venovaných dobrovoľníctvu. 

Týždeň dobrovoľníctva je za nami a v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií sme nadšené koľko organizácií a dobrovoľníkov sa zapojilo. Podľa čísel to vyzerá tak, že sa nám naozaj podarilo odštartovať a nadchnúť ľudí pre dobrovoľníctvo. Veríme však, že to nebolo len o číslach a v mnohých organizáciách sa podarilo urobiť veľké množstvo práce, bol čas aj na diskusie a nadviazali sa nové priateľstvá či spolupráce. Zároveň som optimista a verím, že aj tí, čo sa zúčastnili Týždňa dobrovoľníctva prvýkrát, sa zapoja opakovane,“ dopĺňa Veronika Kosková, programová manažérka  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

Týždeň dobrovoľníctva 2022 bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Partnerom v Trnavskom kraji je Trnavský samosprávny kraj, Krajská inovačná rozvojová agentúra a Trnavské rádio

Počas, pre nás pilotného, Týždňa dobrovoľníctva sme na podujatí Dobrodeň uviedli naše dobrovoľnícke centrum slávnostne do pohybu. Bol vyvrcholením Týždňa dobrovoľníctva v našom kraji a pre nás aj čosi ako oficiálny štart činnosti.

Vyskladanie loga nášho centra symbolizovalo nielen zahájenie našej činnosti, ale, ako pevne veríme, aj začiatok úspešnej spolupráce s Trnavský samosprávny kraj a Krajská inovačná rozvojová agentúra. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na tomto slávnostnom akte, predovšetkým však predsedovi TTSK, Jozefovi Viskupičovi a Viktorovi Marošimu, riaditeľovi KIRA.
V rámci podujatia sa uskutočnila aj diskusia s názvom Benefity dobrovoľníctva. Bola zameraná na pozitíva dobrovoľníckej práce motivujúce angažovaných ľudí k dobrovoľníctvu, o ktorých hovorila výkonná riaditeľka Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Dominika Hradiská, skaut a podpredseda Výboru pro EU Rady vlády pro mimovládne neziskové organizácie, Pavol Trantina, Simona Hlaváčová - aktivistka a zakladateľka občianskeho združenia SaUvedom a ich predajne Baterkáreň a Marek Štítny, aktivista, zakladateľ občianskeho združenia Senica 2.0.

Záznam z tejto diskusie si môžete pozrieť na našom YouTube kanále (link na video tu).

V rámci diskusie s neziskovými organizáciami sme hovorili o ich potrebách, možnostiach podpory zo strany nášho centra a spoločných víziách budúcej spolupráce. Rozprávali sme sa o tom, čo neziskové organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami potrebujú a ako im môžeme pomôcť. Spoločne sme zadefinovali niekoľko okruhov. Naďalej sme však otvorení prijímať ďalšie nápady, diskutovať o vašich potrebách a vytvárať priestor na ich realizáciu a napĺňanie. Neváhajte nás preto kontaktovať, radi sa s Vami stretneme a podiskutujeme.
Na Trhu dobrovoľníctva sa predstavili neziskové organizácie ako Dobrovoľnícka civilná ochrana o.z.Trnavská arcidiecézna charitaSenica 2.0 o.z.Učiaca sa Trnava /Lifestarter o.z., Trnavská Klubovňa CVC Trnava, Študentský ParlamentKlub Detskej Nádeje o.z.SaUvedom o.z. – Baterkáreň, ako i Participatívny rozpočet Trnavskej župy. Sme presvedčení, že ste sa mnohé dozvedeli, že zúčastnené organizácie získali do svojich radov nejedného dobrovoľníka a že sme vytvorili priestor na sieťovanie sa aktívnych neziskových organizácií v Trnavskom kraji.

Veľmi nás potešila odozva neziskových organizácií, ako aj dobrovoľníkov či širokej verejnosti a môžeme konštatovať, že už teraz evidujeme ľudí a organizácie, ktoré sa nám hlásia do budúceho ročníka Týždňa dobrovoľníctva. Veríme, že aj vďaka nim vytvoríme fungujúcu sieť dobrovoľníkov a neziskových organizácií v rámci Trnavského kraja, kde si budeme navzájom nezištne pomáhať.

Viac o priebehu podujatia Dobrodeň sa dozviete aj v krátkych správach Mestskej televízie Trnava a prostredníctvom dobrých správ z regiónu Trnavského rádia.

© 2023 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram