Krajská inovačná a rozvojová agentúra v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a našim centrom pripravuje už tretí ročník úspešného 24-hodinového hackathonu s názvom Kiraton.

Témou tohtotočného Kiratonu je podpora a rozvoj dobrovoľníctva, ktorou aktívne nadväzujeme na spoluprácu s KIRA, s ktorou sme v minulom roku uzavreli Memorandum o spolupráci s cieľom posilnenia rozvoja dobrovoľníctva v kraji. Premiérovo sa tohtoročný Kiraton uskutoční v priestoroch zrekonštruovanej priemyselnej pamiatky Elektrárňa Piešťany, a to 22. až 23. septembra 2023.

V 24-hodinovom hackathone s názvom Kiraton, budú prihlásené tímy hľadať riešenia na vytváranie podmienok pre dlhodobý, efektívny a systematický rozvoj spoločnosti, regiónu, ale aj samotných dobrovoľníkov. Pôjde pritom o nasledovné oblasti:

Počas podujatia budú účastníkom k dispozícii odborní mentori - zástupcovia našich partnerských organizácií z neziskového sektora, verejnej správy i akademickej obce. Samozrejmosťou bude aj priestor na prácu i náležitý odpočinok, chutné občerstvenie a sprievodné aktivity.

Víťaz hackatonu získa finančnú odmenu vo výške 2.500 eur, a zároveň možnosť realizácie víťazného projektu vo výške maximálne 10-tisíc eur v spolupráci s KIRA.

Do Kiratonu sa môžu zapojiť záujemcovia starší ako 18 rokov, pričom prihlásiť sa môžu jednotlivci ako i tímy zložené z minimálne 3 členov. Preto aj prihlásení jednotlivci budú zaradení do tímov. Registrácia účastníkov prebieha na webovej stránke www.kiraton.sk, kde sú uverejnené aj ďalšie informácie o podujatí.

Aktuálne informácie týkajúce sa pripravovaného podujatia môžete sledovať aj na Facebooku a Instagrame.

Veríte, že Slováci a Slovenky spolu dokážu urobiť aspoň 1000 dobrých skutkov? My áno!

Dôvera v slovenskej spoločnosti dosahuje historické minimá. Sociologické prieskumy opakovane ukazujú, že ľudia už neveria nikomu a ničomu. Iniciatíva Zapni sa pre Slovensko chce preto tento stav zmeniť a začína priamo zdola - od konkrétnych ľudí.

“Na Slovensku sa vždy bolo na čo sťažovať a v posledných rokoch je to len horšie. Miestami sa až zdá, že už nikto neverí, že to tu môže fungovať lepšie,” hovorí Lucia Pašková, jedna zo zakladateliek iniciatívy #ktoverivslovensko. “Ak v to ale nebudeme veriť, tak sa situácia nikdy nezlepší a ľudia budú zo Slovenska jednoducho odchádzať.”

Vieme, že takáto dôvera sa nevytvára rýchlo a ľahko. Každý z nás žije viac v kontakte s ľuďmi z vlastného sektora. Keď sa ale naše svety navzájom stretnú a prepoja, budeme si navzájom lepšie rozumieť a chápať postoje či činy. Dokážeme lepšie využiť nadobudnuté know-how  a zručnosti z iných sektorov aj v tom našom.

Všetci v iniciatíve preto veríme v to, že dobrovoľné zapojenie -  zapnutie sa každého človeka, pomôže posilniť jeho vieru v to, že konkrétnymi činmi môžeme zmeniť Slovensko a prevziať zodpovednosť za jeho budúcnosť.

Jednotlivci sa pre Slovensko môžu zapnúť troma spôsobmi: dobrovoľníckou aktivitoufinančným príspevkom či prevzatím zodpovednosti za ďalší vývoj krajiny tým, že pôjdu voliť. Prvými dvoma spôsobmi sa môžu zapojiť aj firmy a rôzne iné organizácie. 

Na stránke www.zapnisapreslovensko.sk preto každým dňom pribúdajú nové dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa môžete zapojiť aj vy a zapnúť sa tak pre Slovensko spolu s nami.

Viac informácií nájdete na: wwww.zapnisapreslovensko.sk

V roku 2013 vytvorila pracovná skupina menovaná splnomocnencom vlády SR pre ROS na základe uznesenia vlády SR národný Program rozvoja dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier. Ambiciózny plán, ktorý pokrýval viaceré oblasti dobrovoľníctva, bol podkladom pre advokačné aktivity Platformy počas celých 10 rokov. Počas tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva sa chceme pozrieť na naplnenie stanovených cieľov Programu a participatívnym spôsobom vytvoriť plán na ďalšie roky.

Pozývame preto zástupcov a zástupkyne všetkých sektorov, ktorých zaujíma téma dobrovoľníctva, venujú sa jej a chcú prispieť svojou expertízou a skúsenosťami k tvorbe plánu rozvoja dobrovoľníctva na okrúhly stôl, ktorý sa bude konať 27.júna 2023 v salóniku Zrkadlovej siene Divadla Jána Palárika v Trnave v čase od 10:00 do 15:00.

Registrácia je možná do 18.6.2023 cez prihlasovací formulár.  

Z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo potvrdiť účasť tým záujemcom a záujemkyniam, ktorých skúsenosti prispejú k vytvoreniu čo najpestrejšej pracovnej skupiny. Definitívne potvrdenie registrácie s detailmi stretnutia dostanú vybrané osoby 19.6.2023.

Ostatní záujemcovia a záujemkyne budú mať možnosť participovať na online stretnutí v septembri 2023, kde budú prezentované výstupy z okrúhlych stolov spracované do draftu Plánu rozvoja dobrovoľníctva. Draft Plánu bude možné na stretnutí komentovať a dopĺňať. 

Aktivita je spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie. 

V máji sme usporiadali pod názvom Dobroraňajky stretnutie s organizáciami, ktorým záleží na rozvoji dobrovoľníctva v Trnavskom kraji. Dobrostretkom, ktoré sa uskutoční už 13.6.2023, pokračujeme v sérii neformálnych stretnutí, na ktorých sa bude hovoriť o dobrovoľníctve, činnosti centra ako i o aktuálnych dobrovoľníckych ponukách.

Práve dobrovoľnícke ponuky budú hlavnou témou Dobrostretka s ľuďmi ochotnými pomáhať a tráviť svoj čas zmysluplne. Hovoriť sa bude najmä o Týždni dobrovoľníctva, ktorý sa tento rok uskutoční v novom termíne - od 23. júna do 29. júna 2023 pod heslom ZAČNIME LETO DOBROM.

Ústrednou témou tohtoročnej kampane Týždeň dobrovoľníctva sú obyčajní ľudia, ktorí môžu ukázať svoju silu a moc vo svojom okolí niečo zmeniť a stať sa tak hrdinami vo svojej komunite. Lebo práve veľké zmeny načínajú malými činmi. Cieľom stretnutia s aktívnymi ako i potenciálnymi dobrovoľníkmi je preto dať im možnosť stať sa hrdinami vo svojej komunite a pomáhať prostredníctvom aktivít, ktoré centrum pripravilo spolu so svojimi partnerskými organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi.

Sú nimi napríklad záchrana hradu Dobrá Voda či Korlátko. Dobrovoľníci ďalej budú môcť rozdávať objatia zadarmo na podujatí Hug Day v Senici, vdýchnuť nový život starému oploteniu SOŠ strojníckej v Skalici, stretnúť sa s medzinárodnými dobrovoľníkmi a dozvedieť sa ako prepojiť dobrovoľníctvo s cestovaním či podať pomocnú ruku pri organizačnom zabezpečení Dňa rodiny v Piešťanoch, rozlúčke so školským rokom organizovanej pre deti ohrozené sociálnym vylúčením v Trnave, Letnom Barter Markete trnavskej Baterkárne alebo pri príprave amatérskych adrenalínových pretekov HECNI SA na Kunovskej priehrade.

Odprezentované budú aj ponuky zverejnené na oficiálnom webe dobrovoľníckeho centra (www.dobrovolnickecentrumtt.sk), ktoré ponúkajú možnosť realizácie sa pre dobrú vec tým, ktorí chcú pomáhať aj mimo Týždňa dobrovoľníctva.

Ak sa teda chcete dozvedieť viac o našich ďalších aktivitách, o dobrovoľníctve ako takom či organizáciách pracujúcich s dobrovoľníkmi v rámci nášho kraja, príďte za nami v utorok 13.júna do Lehára.

Partnerom podujatia je Trnavský samosprávny kraj a Krajská inovačná rozvojová agentúra.

Veľké zmeny načínajú malými činmi! A my v dobrovoľníckom centre veríme, že každý z nás môže aj napríklad v rámci Týždňa dobrovoľníctva ukázať svoje schopnosti a vo svojej komunite niečo zmeniť k lepšiemu.

Teší nás, že sa nám vďaka našej neúnavnej práci za prvý rok fungovania nášho centra podarilo nadviazať partnerskú spoluprácu s mnohými  skvelými organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi v rámci nášho kraja. Aj vďaka nim sme tak mohli pripraviť pre našich budúcich hrdinov v regióne množstvo zaujímavých dobrovoľníckych ponúk, prostredníctvom ktorých si môžu vyskúšať dobrovoľníctvo na vlastnej koži.

Dobrovoľníci sa budú môcť zapojiť do záchrany hradu Dobrá Voda či Korlátko, rozdávať objatia zadarmo na podujatí Hug Day v Senici, vdýchnuť nový život starému oploteniu SOŠ strojníckej v Skalici, stretnúť sa s medzinárodnými dobrovoľníkmi a dozvedieť sa ako prepojiť dobrovoľníctvo s cestovaním či podať pomocnú ruku pri organizačnom zabezpečení Dňa rodiny v Piešťanoch a Rozlúčke so školským rokom organizovanej pre deti ohrozené sociálnym vylúčením v Trnave.

Trnavská Baterkáreň si pre dobrovoľníkov pripravila hneď dve ponuky, a to pomoc v reuse centre a výpomoc na výmennom podujatí Letný Barter Market. Prihlásení dobrovoľníci si budú môcť vyskúšať manuálnu prácu pri preberaní prinesených vecí a predmetov, ale i dať priestor svojej kreativite pri tvorbe vidí a fotografií z podujatia.

Hecnúť sa a prísť pomôcť s prípravou amatérskych adrenalínových pretekov HECNI SA, ktoré už 1.7. vypuknú na Kunovskej priehrade, budú môcť dobrovoľníci počas celého týždňa od 26.júna 2023. Práce bude naozaj dosť - bude potrebné chystať trať, prekážky, rôzne nápisy, deliť tričká a čelenky, viazať medaily, ale najmä na dobrovoľníkov čaká veľké množstvo skvelej zábavy!

Všetky ponuky sú zverejnené od 1.6.2023 na oficiálnom webe www.tyzdendobrovolnictva.sk.

V poradí už 15. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum.

Partnerom v Trnavskom kraji je Trnavský samosprávny kraj, Krajská inovačná rozvojová agentúra a Trnavské rádio.

© 2023 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram