Záchranný systém Slovensko

Trnava, Tichá ulica 12
Záchranný Systém Slovensko je dobrovoľnícke občianske združenie. Združujeme dobrovoľníkov ochotných pomáhať zložkám IZS, ale aj jednotlivcom v núdzi, pri pátraní po nezvestných osobách. Sme pripravení pomôcť pri živelných pohromách a tiež poskytnúť pomoc komunite. Naša organizácia zabezpečuje profesionálny prístup k hľadaniu nezvestných osôb. Využívame rôzne technológie a metódy, aby sme zistili ich aktuálnu polohu a umožnili ich nájdenie. Naša činnosť: Pátranie po nezvestných osobách: Záchranný Systém Slovensko pomáha pátraním po nezvestných osobách, bez nároku na honorár. Asistujeme zložkám IZS. Online pátranie: Pomocou sociálnych sietí, web stránky a aplikácie, rozširujeme povedomie o aktuálne nezvestných osobách. Hľadáme osoby online. Humanitárna pomoc: Pomáhame pri rôznych kritických a mimoriadnych situáciách. Pomáhame tým, ktorí potrebujú akútnu a materiálnu pomoc. Edukačná a prevenčná činnosť: Ukážky pátrania, prvej pomoci, prevencie a psychologickej diskusie na školách. Projekt "Aby druhí mohli žiť"
© 2023 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram