občianske združenie VODNÝ HRAD

Sereď
Od roku 1998 prispieva OZ VODNÝ HRAD k odkrývaniu bohatej histórie mesta Sereď a blízkeho regiónu. Podporujeme a vykonávame aktivity smerujúce k zvyšovaniu poznania o dejinách regiónu ľuďom žijúcich v meste Sereď a blízkom okolí, aby mali kontinuitu s minulosťou. Prispievame k zviditeľneniu histórie a k záchrane miestnych historických artefaktov. Aktívne sa podieľame na kultúrnom a spoločenskom živote v meste Sereď. Organizujeme prednášky renomovaných historikov a odborníkov, výstavy, historické prechádzky, benefičné koncerty, divadelné predstavenia, vydávame publikácie a drobné tlače. Pravidelne organizujeme brigády na úpravu kaštieľa a nádvoria v Zámockom parku. Turisticky zatraktívňujeme región. Iniciovali sme a podieľali sme sa na vzniku mestského múzea, obnove kazemát bastiónu, fasády a prejazdu seredského kaštieľa - bývalého vodného hradu Šintava. Vyhotovili sme náučný chodník pri rieke Váh Sereď s informačnými tabuľami o histórii lodných mlynov v Seredi.
© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram