Navzájom lepší

Tehelná 1/A, 917 01, Trnava
Oz Navzájom lepší pôsobí od roku 2018 v Trnavskom kraji a zámerom je prevencia a podpora v oblasti holistického zdravia - duševné, fyzické a mentálne. Vytvárame programy aktívneho života, podporujeme vzdelávanie v oblasti zdravia a psychohygieny. Primárnou cieľovou skupinou sú ľudia pracujúci v pomáhajúcich profesiách ale aj široká verejnosť. Spolupodieľame sa na integrácii znevýhodnených občanov do spoločnosti. Medzi naše programy patrí: realizácia konferencií, festivalu duševného zdravia, zážitkových inšpiratívnych pobytov, podporných tréningových skupín, organizácia športových a turistických podujatí, publikačná činnosť,
© 2023 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram